УДК 340.113
ББК 10.01.33
B27
Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту держави і права
ім.В.М.Корецького НАН України


Великий енциклопедичний юридичний словник/ За ред.акад.НАН України Ю.С.Щемшученка.- 2-ге вид.переробл.і доповн.- К.: Вид-во "Юридична думка",2012. - 1020 с. У другому, переробленому і доповненому виданні Великого енциклопедичного юридичного словника вміщено понад 3000 статей, у яких витлумачено основні поняття і терміни Конституції і чинного законодавства України, міжнародного та європейського права. Розрахований на юристів-практиків, працівників органів законодавчої, виконавчої і судової влади, науковців і викладачів, аспірантів, студентів, підприємців, а також усіх, хто прагне підвищити рівень своїх правових знань.
УДК 341.113
ББК 10.01
© Інститут держави і права
ім.Корецького НАН України, 2012
© Видавництво "Юридична думка", 2012

  

Бібліотека КУП НАН України