Notice: Undefined variable: mosConfig_live_site in /home/clients/kul/index.php on line 51

Notice: Undefined variable: mosConfig_live_site in /home/clients/kul/index.php on line 52
ЗВІТ про проведення першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ» - Київський університет права
ЗВІТ про проведення першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ»
      В 2010 р. в межах науково-дослідної діяльності Київський університет права НАН України започаткував проведення міжвузівської Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОТВОРЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ», яка проходила з 29 квітня - 1 травня 2010 р. у м. Алушта.
       Актуальність обраної проблематики для проведення науково-практичної конференції не викладає сумнівів, оскільки започатковані в державі соціально-економічні перетворення, правова, судова та адміністративна реформи мають базуватися на сучасних методологічних і теоретичних засадах державотворення та правотворення, тобто потребують наукового обґрунтування.
       У роботі І Всеукраїнської науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ, зокрема: Інституту держави і права ім. В.М.Корецького, Академії управління МВС, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Закарпатського державного університету, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Національної академії державного управління при Президентові України, Хмельницького університету управління та права, Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського та інш.
       Робота І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» традиційно відбувалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій. З привітальним словом до учасників конференції звернувся ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Ю.Л.Бошицький, в якому зокрема зазначив, що на сучасному етапі Україна переживає складний процес реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-політичних і економічних умов. Важлива роль при цьому відводиться питанням правотворення, вдосконалення національного законодавства. Саме тому, обрана тематика науково-практичної конференції є гарною можливістю наукового диспуту для молодих вчених, під час проведення якого, доцільно обговорити проблеми правотворення в сучасній Україні, розробити науково та юридично обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення правової системи України. Для студентської молоді є чудова можливість набути нових знань, які нададуть можливість орієнтуватися не лише в глобальних процесах правового розвитку сучасного світу, але й в процесі інтеграції України до європейського правового простору.
       В роботі конференції взяв участь заступник Міністра юстиції України В.В. Богатир, який у своєму виступі зазначив, що у вітчизняній юридичній науці під правотворенням розуміється діяльність органів держави та інших суб’єктів направлена на створення правових норм. Проте практика правотворення в сучасній Україні вимагає від юридичної науки більшої участі у цьому процесі. Сучасна українська реальність доводить, що процеси державотворення та правотворення потребують наукового обґрунтування, виявлення та обґрунтування прогнозів і тенденцій розвитку суспільних відносин тощо. І проведення наукового форуму саме по проблемам правотворення в сучасній Україні є гарною нагодою для обміну думками та глибинного аналізу процесів, які відбуваються у царині правотворення.
       На адресу організаторів та учасників всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» надійшли привітання, зокрема від: Заступника Міністра юстиції України Л.М.Горбунової, Віце-президента НАНУ академіка В.М.Геєця, в яких зокрема зазначається, що сьогодні коли від національної юридичної науки українське суспільство та державні інституції чекають наукового обґрунтування реформ, які проводяться, факт обрання саме такої проблематики для проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції свідчить про розуміння колективом Київського університету права НАН України важливості та складності процесу необхідності удосконалення системи законодавства України. Проводячи таку конференцію, Київський університет права НАН України робить вагомий внесок в розбудову Української держави, оскільки питання, які на ній розглядаються, носять глобальний для нашої країни характер.
       Конференція проходила у формі пленарного та секційних засідань, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.
       У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, доповідачі піднімали проблемні питання розвитку системи національної референтної демократії, сучасні проблеми адміністративно-процесуального права України, питання оптимізації правотворчості в сучасних умовах державотворення, антропологічні проблеми українського правотворення, проблеми реалізації норм міжнародних стандартів щодо підтримання правопорядку у національному законодавстві тощо.
       Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні», відбулася на високому організаційному та науковому рівні. Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
Обмін досвідом, думками, аналіз процесів державотворення та правотворення, які характерні для сьогодення країни, дали можливість присутнім на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні» напрацювати та схвалити рекомендації.


Оргкомітет конференції
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »