Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Конституційного та адміністративного права

Новини | Навчально-методична робота | Наукова робота
Викладачі Партнерські зв'язки

 
 
 

Кафедра конституційного та адміністративного права:


сьогодення та майбутнє


Місія кафедри

      В структурі Київського університету права НАН України кафедра конституційного та адміністративного права (разом із сектором екологічного права) права займає особливе місце, оскільки забезпечує проведення наукових досліджень і викладання дисциплін переважно у галузі публічного права.
     Місією кафедри є забезпечення належного рівня компетентності студентів та виваженості й обґрунтованості фундаментальних і прикладних доктринальних досліджень у галузі публічного права.
   Метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу та проведення науково-прикладних досліджень у галузі публічного права виходячи із пріоритетності прав людини й основоположних свобод, сталого розвитку суспільства та розвитку правової державності в Україні. На досягнення покладених цілей при підтримці ректора КУП НАНУ професора Ю.Л. Бошицького кафедра узгоджує свої плани роботи з ректоратом відповідно до філософії і місії науково-освітньої діяльності Університету.

Історія кафедри
      Кафедра була створена у 2006 році на основі трьох існуючих раніше кафедр у складі Університету - кафедри конституційного права та місцевого самоврядування, кафедри адміністративного та фінансового права та кафедри аграрного, екологічного та підприємницького права.
      Кафедри працювали тривалий час під керівництвом видатних вчених-правознавців. Зокрема, завідувачем кафедри конституційного права і місцевого самоврядування протягом майже 10 років був видатний вчений - Віктор Федорович Погорілко, кафедру аграрного, екологічного та підприємницького права КУП НАН України очолював Віталій Іванович Семчик, кафедру адміністративного та фінансового права - Ольга Федорівна Андрійко.
      Першим завідувачем кафедри конституційного права і місцевого самоврядування протягом майже 10 років був видатний вчений - Віктор Федорович Погорілко, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, завідувач відділу конституційного права і місцевого самоврядування цього Інституту.
      Загально відомо що гордістю Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України є наукові школи, які сформувалися протягом його існування на засадах наступництва у науці. До них належать наукові школи конституційного права члена-кореспондента НАН України В.Ф. Погорілка та аграрного права члена-кореспондента НАН України В.І. Семчика. Для Київського Університету права це також є предметом гордості тому, що багаторічна викладацька діяльність цих вчених відбувалась в стінах нашого навчального закладу.
      Кафедра конституційного та адміністративного права (з сектором екологічного права ) з 2006 по 2010 рік  працювала під керівництвом доктора юридичних наук, професора Ольги Федорівни Андрійко (сьогодні - завідуюча відділом проблем державного управління та адміністративного права ІДП НАНУ). Із вересня цього року виконувачем обов'язків завідувача кафедри є Михайло Васильович Савчин.       Кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових системи в Україні та зарубіжних країн.
Персонал кафедри

            На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають значний практичний досвід та видатні вчені-правознавці.
      Шемшученко Юрій Сергійович - почесний ректор нашого університету директор ІДП НАНУ, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України та АПрН України, академік Української екологічної академії наук, Української академії політичних наук та іноземний член РАН.
      Активною є й міжнародно-правова діяльність Ю.С. Шемшученка. Він є експертом Ради Європи, членом Міжнародного арбітражного суду, Міжнародної ради з права навколишнього середовища (з 1990 по 1992 роки був Регіональним координатором цієї ради), Комісії екологічного права Міжнародного союзу захисту природи, почесним членом Інституту правових досліджень Польської академії наук, членом міжнародної Академії екологічного права (США), був учасником багатьох міжнародних форумів.
Батанов Олександр Васильович – доктор юридичних наук, професор, директор Центру місцевого самоврядування;
Бусуйок Діана Вікторівна - кандидат юридичних наук, доцент;
Гаєва Надія Петрівна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник;
Глух Марина Василывна - проректор з навчально-методичної роботи КУП НАН, кандидат юридичних наук, доцент;
Гринько Сергій Валерійович - кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
Ісаєва Наталія Карлівна - кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу конституційного права і місцевого самоврядування ІДП НАНУ;
Костецька Тетяна Анатоліївна - кандидат юридичних наук, доцент;
Кулинич Павло Федотович - кандидат юридичних наук, доцент;
Мотрюк Світлана Василівна - викладач кафедри конституційного та адміністративного права;
Муравйов Мир Сергійович - доцент, педагог з 50-річним стажем;
Педько Юрій Сергійович - кандидат юридичних наук, доцент;
Цоклан Віктор Іванович - кандидат юридичних наук, доцент;
Чепінога Володимир Григорович - кандидат економічних наук, доцент;
Чернецька Олена Василівна - проректор з наукової роботи КУП НАН, кандидат юридичних наук, доцент;
Чомахашвілі Олена Шотаєвна - кандидат юридичних наук, доцент;
Штефан Сергій Михайлович - кандидат юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри.
      До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і доценти з інших вузів та висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів, державних діячів, працівників судових органів та правоохоронних органів.
      У складі кафедри сьогодні діє сектор аграрного, земельного та екологічного права, який очолює кандидат юридичних наук С.В. Гринько.


Навчально-методичне забезпечення і методика викладання юридичних дисциплін кафедри

    
     
Викладачі кафедри забезпечують викладання фундаментальних навчальних дисциплін таких як: «Конституційне право України», «Муніципальне право України», «Адміністративне право України», «Фінансове право України», «Адміністративний процес», «Податкове право», «Екологічне право України», «Аграрне право України», «Земельне право України», «Державне право зарубіжних країн», «Інформаційне  право», «Банківське право України», «Митне право України», «Адміністративне судочинство».
      Студентам надається також можливість вивчати наступні навчальні дисципліни:  «Правове регулювання державного бюджету», «Валютне законодавство»,«Формування і розвиток аграрного ринку», «Організаційно-правові заходи розвитку аграрного ринку в Україні», «Основи екології», «Економіка України в сучасних умовах», «Основи економічної теорії», «Державна реєстрація прав на землю», «Юридичний захист прав суб'єктів земельних відносин», «Правові форми впливу держави на розвиток земельних відносин в Україні» , «Права на землю» та «Правові аспекти приватизації земель», «Адміністративна відповідальність».
      В зв'язку із введенням дворічної навчальної програми в магістратурі з наступного навчального року планується викладання магістрам таких дисциплін як «Сучасний конституціоналізм», «Система захисту прав людини в Україні», «Конституційно-правова відповідальність», «Інформаційне право», «Адміністративні процедури», «Адміністративна відповідальність», «Правові аспекти розвитку аграрного ринку в Україні», .
      В КУП НАН України було запроваджено нову модель навчання - майстер-класи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених та практиків-правознавців. Майстер-класи є однією з ефективних форм отримання нових знань поряд з традиційними формами навчання. Реалізація цієї концепції  розпочалася  майстер-класом, який провів почесний ректор університету, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Шемшученко Ю.С. Також майстер-класи проводилися омбудсманом Угорщини Аттілою Петерфалві, наукового співробітника Інституту східноєвропейського права (м. Мюнхен) Тіни де Вріз, Міністра юстиції України (2007 - 2010 роки) М. Оніщука.
       У рамках розвитку Концепції майстер-класів, ініційованій ректором Бошицьким Ю.Л.,
5 вересня 2011 року у Київському університеті права НАН України була проведена лекція доктора права Ігоря Котлярчука (США) на тему: «Податкове право Сполучених Штатів Америки», 12 жовтня 2011 року в рамках реалізації Концепції майстер-класів Київський університет права НАН України  відвідав доктор права, професор Біл Фройнд (ПАР), який провів майстер-клас на тему «Політика та розвиток Південної Африки після апартеїду», 11 листопада 2011 року відбулась зустріч з професором, доктором права Андреа Табаку, яка провела майстер-клас на тему «Визнання та виконання рішень, прийнятих судами в державах-членах Європейського Союзу», та з професором, доктором права Євгенієм Келару з румунського університету м. Пітешт, який провів майстер-клас на тему: «Регулювання прав особи за законодавством Європейського Союзу та Румунії».


Навчально-методична робота кафедри
            Філософія розвитку кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів.
      Згідно з вказаними критеріями професорсько-викладацький склад розробляє навчально-методичні матеріали, намагається впроваджувати в навчальний процес інтерактивні методи навчання (Сократовий метод, ділові та рольові ігри, модельні судові засідання, дискусії тощо), поступово досліджує шляхи та засоби  підвищення якості всіх видів занять, займається розробкою дидактичних матеріалів, курсів лекцій, довідкової літератури, практичних посібників (практикумів), навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін. Особлива увага приділяється впровадженню у навчальний процес кредитно-модульної системи, удосконаленню дистанційної форми навчання, зокрема проведення on-line консультацій. Також акцентована увага до відбору кращих студентів для здійснення наукової діяльності у майбутньому в магістратурі та аспірантурі. З цією метою студентів також підготовлені завдання та методичні рекомендації для виконання  написання рефератів, есе, наукових статей, дипломних і магістерських робіт.
      Кафедра конституційного та адміністративного права забезпечує організацію та методичне забезпечення для проходженні практики студентів другого курсу  в місцевих державних адміністраціях.
      Виробнича практика є невід'ємною складовою навчального процесу. Розроблена програма проходження практики регламентує завдання, зміст, види, етапи, загальні питання організації і проведення виробничої практики, форми контролю та форми звітності  студентів за результатами її проведення. Керівництво практикою здійснює Костецька Тетяна Анатоліївна.


Наукова робота кафедри
      Кафедра здійснює наукові  дослідження з питань конституціоналізму, адміністративістики та місцевого самоврядування, екологічного, земельного та аграрного права. Актуальними проблемами кафедри є: конституційно-правові засади безпосереднього народовладдя, основи публічної влади, національної безпеки і оборони, права охорони довкілля та земельного права.
Напрями наукових досліджень кафедри:
-    проблеми сучасного конституціоналізму;
-    нормативна і соціальна природа конституції;
-    конституційний захист прав людини й основоположних свобод;
-    конституційні засади політичної системи;
-    засади поділу влади та субсидіарності в організації публічної влади;
-    функції територіальних громад;
-    природа муніципального права та муніципально-правових відносин;
-    модернізація системи публічної влади та публічної служби в Україні;
-    доступність публічних послуг та їх процесуально-процедурного забезпечення;
-    напрями розвитку адміністративної юстиції в Україні та проблеми судового захисту прав і свобод громадян у сфері публічного управління;
-    правових проблемах збереження в Україні біорізноманіття;
-    питання дії екологічного права в нових умовах економічної діяльності при переході до ринкової економіки;
-    гарантії права власності та інноваційної діяльності у сільському господарстві;
-    правових проблемах формування та розвитку аграрного і земельного ринків в Україні;
-    еколого-правових проблемах космічної діяльності.
      На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та здобувачів за вказаними напрямами наукових досліджень за спеціальністю 12.00.07 - адміністративне право; інформаційне право. Передбачається також підготовка аспірантів і здобувачів за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; муніципальне право.
      Одним з найважливіших напрямків роботи для викладачі нашої кафедри стала наукова діяльність з підготовки та видання підручників. Вже побачили світ і використовуються у навчальному процесі підручники: «Конституційне право України. Академічний курс» (Т.1. - 2006, за ред. В.Ф. Погорілка; Т.2. - 2008, за ред. Ю.С. Шемшученка) «Кооперативне право» за редакцією В.І. Семчика (1998 рік); «Академічний курс адміністративного права»: у 2-х т. (редакційна колегія В.Б. Авер'янов (голова) та ін.), Т.1 (К., 2004, 2007); Т.2 (К., 2005, 2008); «Земельне право. Академічний курс» за редакцією В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича (2001 рік); «Земельне право України» за ред. М.В. Шульги (співавтори В.І. Семчик та П.Ф. Кулинич), «Екологічне право України. Академічний курс» за редакцією Ю.С. Шемшученка (2005 рік); В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича, М.В. Шульги  «Земельне право України. Академічний курс» (2008 рік) тощо.
      Користуються популярністю і видані збірники та коментарі чинного законодавства України, підготовлені за участю наших викладачів зокрема: «Ядерне законодавство України» за редакцією Ю.С. Шемшученка (1998 рік); «Космічне право України» за редакцією Ю.С. Шемшученка, Н.Р. Малишевої (чотири томи, 5 книг, видання продовжується); Коментар до Закону України «Про космічну діяльність» (за редакцією Н.Р. Малишевої), «Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар» за редакцією В.І. Семчика (2002 рік, перевиданий у 2004 та 2007 рр.), «Фермерське господарство: правові засади створення, функціонування та припинення» (2004 рік, співавтор П.Ф. Кулинич), «Закон України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» П.Ф. Кулинича (2004 рік) тощо.
      Регулярно  статті викладачів публікуються на сторінках „Часопису Київського університету права» та авторитетних вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Тематика публікацій зосереджена на найбільш актуальних питаннях сучасного конституціоналізму, формування громадянського суспільства, вдосконалення правової системи.
      Юридична освіта в сучасних умовах орієнтується на міжнародні освітні стандарти.  Нова правова дійсність вимагає підготовки нового покоління фахівців. Сьогодення вимагає від юридичної науки і освіти відповідати вимогам світових стандартів. Це надає шанс студентам готувати себе до професійної діяльності. Висока якість підготовки фахівців сприяє посиленню інтересів студентів, магістрів до вивчення базових дисциплін, що проявилось не лише в показниках якості навчання студентів, а й в участі їх в наукових конкурсах, конференціях, в обранні кафедральної тематики для курсових та магістерських робіт, в конкурсі в аспірантуру кафедри.
      Для розширення можливостей позааудиторного спілкування викладачів зі студентами а також здійснення наукової роботи зі студентами  на кафедрі створений гурток з актуальних проблем земельного права в рамках якого розглядаються питання державної реєстрації прав на землю. Науковий гурток  очолює кандидат юридичних наук, доцент кафедри С.В. Гринько. Студенти беруть активну участь в наукових та науково-практичних конференціях, які проводяться як в університеті, так і поза його межами.


Співробітництво кафедри
            Кафедра налагодила активне й плідне співробітництво з Верховною Радою України, її Комітетами, юридичними службами Апарату, з Секретаріатом Президента України, Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Конституційним судом України, Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом України, Вищим господарським судом України, Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України, Міністерством аграрної політики України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України, органами внутрішніх справ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх асоціаціями, іншими органами влади. Науковці кафедри є членами численних науково-консультативних рад при відповідних державних органах, працюють у створюваних ними комісіях, робочих групах тощо.
      Кафедра підтримує тісні творчі контакти з Академією правових наук України, Інститутом законодавства Верховної Ради України, Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого (м. Харків), юридичними факультетами Київського і Львівського національних університетів, Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк), Одеською національною юридичною академією, Академією Служби безпеки України, Національним університетом внутрішніх справ України, Університетом внутрішніх справ (м. Харків), Львівським державним університетом внутрішніх справ України, Національним аграрним університетом, Білоцерківським національним аграрним університетом тощо.

      З іноземних центрів найбільш тісні зв'язки Відділ підтримує з Інститутом держави і права Російської академії наук, Інститутом законодавства і порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації, юридичним факультетом Московського державного університету
ім. М. Ломоносова, Московською державною юридичною академією, Російським державним аграрним університетом "МСХА ім. К. Тимирязева", юридичним факультетом Білоруського державного університету, Університетом м. Пуатьє (Франція),  Інститутом права навколишнього середовища (Вашингтон, США), Університетом МакГілл (Монреаль, Канада), Центром дистанційного зондування Землі та космічного права Університету Міссісіпі (США) та іншими науковими центрами та учбовими закладами.
Творчі здобутки та відзнаки викладачів кафедри

      Вагомі творчі здобутки викладачів кафедри конституційного та адміністративного права відзначені нагородами:

      Ю.С. Шемшученко є лауреатом Державної премії України у галузі науки і техніки (2004), відзначений орденами «Ярослава Мудрого» V та IV ступеню, медалями «Ветеран праці», «За трудову відзнаку»;

      Семчик Віталій Іванович нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеню (1999), "За заслуги" ІІІ ступеню (2002), Ярослава Мудрого V ступеню (2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2002); Київської обласної державної адміністрації (2002); Київського університету права НАН України (2007); юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007); Державної судової адміністрації України (2008), є Заслуженим діячем науки і техніки України" (1995), лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (2004), Премії Президії НАН України ім. М.П. Василенка (2006), лауреатом п'яти  Всеукраїнських конкурсів Спілки юристів України (1999 - 2003 р.р.) за краще юридичне видання, має дванадцять медалей, зокрема "За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов" (1945), "Ветеран труда" (1984), має церковні нагороди.
      О.Ф. Андрійко у складі групи авторів присуджено Премію імені Ярослава Мудрого за цикл монографічних праць з адміністративного права; крім того, О.Ф.Андрійко було присвоєно звання Заслуженого юриста України; вона була відзначена Почесним знаком Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Почесною відзнакою Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність».
       В 2009 р. О.Ф.Андрійко була відзначена Почесною грамотою Вищого адміністративного суду за плідну працю, вагомий внесок у розвиток адміністративної юстиції, становлення державності та судової системи України.
       Муравйов М.С. - ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій, полковник у відставці. Має нагороди: 3 ордена - Орден Вітчизняної війни ІІ ступеня, Орден „За службу Родине" ІІІ ступеня, Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, а також більше 20 медалей - „За победу над Германией", „За боевые заслуги",  „За взятие Кенигсберга" та ін.
       За вагомий внесок у розвиток юридичної науки у галузі місцевого самоврядування Н.К. Ісаєву неодноразово відзначали Подяками Київського міського Голови, Грамотами Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.
       Кулініч П.Ф. в 2003 р. став лауреатом Премії ім. Ярослава Мудрого Академії правових наук України, а в 2006 р. - лауреатом Премії Президії НАН України імені М.П.Василенка, присудженої за цикл наукових праць «Теоретичні проблеми аграрної і земельної реформ та законодавчого процесу в Україні».

       Чернецьку Олену Василівну, проректора з наукової роботи Київського університету права Національної академії наук України, нагороджено відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства юстиції України - Почесним знаком Міністерства юстиції України - за особисті досягнення у виконанні завдань, пов'язаних з розбудовою демократичної та правової держави, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята - Дня юриста, Наказом від 01.10.2009 № 872/7 Міністерства юстиції України.
      
       Костецька Т.А. за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної освіти і науки,  високий професіоналізм нагороджена Подякою та іменним подарунком Київського міського голови, Почесною грамотою Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Міністерством освіти і науки України в 2004 р. нагороджена Знаком "Відмінник освіти України".
       Керівництво вузу неодноразово відмічало роботу викладачів нашої кафедри почесними грамотами та подяками, що ще раз підтверджує що колектив кафедри плідно працює в науковій, виховній, освітній, громадських сферах діяльності. Розширюється та зміцнюється матеріальна база, впроваджується комп'ютеризація учбового процесу, активно використовуються сучасні методи та форми навчання.

       Кафедра приймає активну участь в реалізації оновленої концепції діяльності університету, яка має на меті перш за все поліпшення якості навчання, всебічний розвиток особистості студента, виховання юристів, які компетентно та професійно вирішуватимуть гострі питання, які стоять перед юриспруденцією та юридичною наукою відповідно до сучасних етичних і ділових вимог.


 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »