Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Новини >> В КУП НАНУ відбулася ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»
В КУП НАНУ відбулася ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку»
   2 квітня 2013 р. у Київському університеті права НАН України відбулася ХІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».
   У роботі конференції взяли участь представники цілого ряду навчальних закладів та установ, а також вузів-партнерів університету, зокрема: Міністерство освіти і науки України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Центр гармонізації прав людини та прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Національний університет «Одеська юридична академія»; Національна академія внутрішніх справ; Національна академія прокуратури України; Національний авіаційний університет; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана; Київський національний торговельно-економічний університет; Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського; Запорізький національний технічний університет; Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі; Чернігівський державний технологічний університет; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України; Університет економіки та права «КРОК»; Відкритий міжнародний університет «Україна»; Київський професійно-педагогічний коледж імені А. Макаренка; Полтавський кооперативний технікум; прокуратура Кіровоградської області; виконавчий комітет Луцької міської ради; ТОВ «Європейський культурно-політичний центр».
   З вітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький, в якому, зокрема, зазначив, що вже чотирнадцятий рік поспіль Київський університет права НАН України проводить науково-практичну конференцію «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».
   Незважаючи на те, що в Україні створена нормативно-правова база, яка складає десятки тисяч нормативно-правових актів, проблема вдосконалення законодавства України відчутна і сьогодні. Проголошення України, двадцять років назад, суверенною та незалежною державою призвело до необхідності формування власної національної правової системи із притаманними їй особливостями та характеристиками. Але, якщо проаналізувати законодавчі акти першого десятиліття незалежності, досить велика їх кількість має декларативний та узагальнений характер.
   Для сучасного стану правотворення характерним є зростання ролі національного законодавства як основної форми зовнішнього виразу права в цілому, що власне є цілком об’єктивним, зважаючи на сутнісні особливості національної правової системи України як системи романо-германського типу. І саме тому, законодавство України відіграє ключову роль в процесі правового регулювання суспільних відносин, оскільки забезпечує відображення потреб суспільства та держави. Якість та ефективність національного законодавства повинна забезпечувати гармонійний розвиток суспільства, надавати змогу не допускати появу кризових явищ у різноманітних сферах суспільних відносин та забезпечувати послідовність розвитку державності в трансформаційних умовах, характерних для більшості сфер життєдіяльності суспільства і держави. І саме тому, незважаючи на те, що конференція за даною проблематикою проводиться вже в чотирнадцятий раз, її актуальність не викликає сумнівів.

   До учасників конференції з привітальним словом звернувся доктор юридичних наук Павел Клім - доцент приватного університету Метрополітен у м. Прага (Чеська Республіка), член Асоціації юристів Чехії, в якому, зокрема, зазначив про необхідність гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу.

   На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи вітання від Президента Національної академії наук України, академік Б.Є. Патона, Академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України, академіка НАН України О.С.Онищенка, Голови Союзу юристів України, Президента Всесвітньої організації юристів В.О.Євдокимова.

   У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем розвитку національного законодавства, зокрема, «Проблеми вдосконалення законодавчої техніки в сучасній Україні», Волинка К.Г., к.ю.н., доцент; «Свобода сторін в наданні суду своїх доказів у кримінальній юстиції України: проблеми та перспективи», Короленко М.П., к.ю.н, професор; «Охороноздатність матеріалів, розміщених в мережі Інтернет, відповідно до авторського права», Рассомахіна О.А., к.ю.н.; «Тезаурус з теорії інформаційно-психологічного протиборства і війни - основа понятійного апарату для законотворчої діяльності у сфері забезпечення інформаційної безпеки України», Кузьменко А.М., к.ю.н., доцент; «Конституція України - основа правотворчого та правозастосовного процесу», Чернецька О.В., к.ю.н., доцент, та інші.

   Робота науково-практичної конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

   Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
   За результатами роботи учасники конференції, були відзначені та нагородженні Дипломами за науково-обґрунтоване дослідження проблем національного законодавства.

   Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем національної системи законодавства, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, держави та права, надали можливість присутнім на ХIV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» напрацювати та схвалити рекомендації, які будуть розіслані по провідним установам України.

Оргкомітет конференції
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »