Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Новини >> Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції
Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції
logo_kup.jpg

«Сучасні проблеми правової системи України»

Київського університету права

Національної академії наук України

 

       м. Алушта (АРК)       29 жовтня  - 1 листопада 2009 року

      Учасники Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України», відзначають, що правова система як наукова юридична категорія є об’єктом ретельної уваги та дослідження науковців. Поряд з цим, сучасний стан функціонування національних правових систем світу характеризуються зближенням та уніфікацією, а саме під впливом інтеграційних та глобалізаційних процесів відбувається гармонізація головних інституцій. З моменту проголошення незалежності України відбулися кардинальні перетворення в національній правовій системі, зокрема, утвердження нових соціальних відносин, інституціювання кардинально нової системи публічної влади, формування системи власне національного законодавства на чолі з Конституцією України. Україна, як суверенна держава, визнана світовим та європейським співтовариством, продовжує розвиватися на конституційно визначених засадах, як демократичної та правової держави. Процеси демократизації суспільних відносин в Україні, які характерні для сучасного стану державо та правотворення, актуалізують питання вдосконалення функціонування національної правової системи.
       За результатами широкої дискусії, обговорення нагальних проблем учасники конференції дійшли спільної думки, що подальший розвиток та вдосконалення національної правової системи України на сучасному етапі безпосередньо пов'язаний із необхідністю удосконалення нормативної основи, а саме удосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин як в цілому, так і в межах окремих галузей права. Головними напрямками удосконалення нормативної основи національної правової системи України є необхідність проведення конституційної реформи, реформи виборчого законодавства, судово-правової реформи, результатом яких має стати забезпечення та гарантування права та свобод людини і громадянина.
     Учасники науково-практичної конференції особливо наголошують, що одним із важливих напрямків розвитку і функціонування національної правової системи є, безумовно, вдосконалення інституту відповідальності держави перед особою. Тобто, у правовій державі, а саме такою задекларована Україна як держава в ст.1 Конституції, повинні бути створені і діяти такі механізми, за допомогою яких здійснюється ефективний вплив на якісну сторону діяльності державного апарату, особливо у сфері забезпечення та гарантування прав і свобод людини та громадянина.
      Водночас учасники конференції звертають увагу на інші проблеми, які потребують невідкладного вирішення, зокрема:
- доцільно активізувати наукові дослідження питань структури та тенденцій розвитку правової системи в Україні в контексті глобалізації державно-правових явищ, посилення світових кризових процесів та трансформації суспільства;
- принциповим залишається питання концептуалізації розвитку правової системи в Україні, що потребує вироблення єдиних концептуальних основ розвитку законодавчої бази України, посилення законності та правопорядку, розбудови органів державної влади, проведення конституційної, правової та судової реформ в Україні;
- важливим завданням правової науки на сучасному етапі суспільного розвитку є дослідження теоретико-методологічних основ порядку прийняття та внесення змін до Конституції України. Зважаючи на те, що Конституція України є фундаментом національної правової системи та базою для правотворчості, питання щодо порядку зміни Основного Закону потребує належної уваги науковців та законодавців;
- необхідності вдосконалення Конституції України в частині щодо розмежування повноважень між найвищими органами державної влади для подальшого зміцнення засад демократії;
- необхідності вдосконалення сучасного стану адміністративного законодавства, яке в свою чергу є необхідним засобом функціонування публічної влади в Україні. Адже норми Конституції України, які закріплюють основи функціонування органів державної влади вкрай потребують конкретизації на рівні адміністративно-правових норм;
- при розробці проекту нової редакції Конституції України необхідно враховувати принцип примату (домінанту) міжнародного права над національним, що витікає з теорії монізму, яка забезпечує дію саме міжнародного права у національній правовій системі;
- необхідність взаємозв‘язку та співвідношення приватного і публічного права в період адаптації правової системи України до права Європейського Союзу набуває важливого значення. Пояснюється це необхідністю закріплення у чинному законодавстві України та подальшій реалізації відповідних ідей і принципів приватного та публічного права, що в свою чергу сприятиме виробленню відповідних орієнтирів, якими слід керуватись у правореалізаційній практиці. Крім того, прискорений розвиток приватного права та відповідні зміни у публічному праві сприятимуть поглибленню адаптаційних процесів;
- необхідності визначення ролі постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальному судочинстві як джерела права та їх обов’язкового врахування при кваліфікації злочинів та вирішенні інших кримінально-правових та кримінально-процесуальних питань;
- розширення кількості статей Особливої частини КК України, в яких необхідно передбачити умови звільнення особи від кримінальної відповідальності при позитивній посткримінальній поведінці особи (зокрема, за злочини в сфері обігу наркотичних засобів за рахунок віднесення до них контрабанди, викрадення, привласнення, вимагання цих засобів , заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем);
- використання сучасних технологій передачі інформації може бути спрощене шляхом використання сучасних технічних можливостей передачі інформації. Крім цього, використання на практиці електронної форми висновку експерта сприятиме підвищенню якості сприйняття інформації, яка у ньому міститься.
      Учасники міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» відзначають, що обрана тема наукового диспуту послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань запропонувати до друку збірку матеріалів тез та доповідей конференції.


Схвалено учасниками
 міжнародної науково-практичної конференції
 «Сучасні проблеми правової системи України»
 30 листопада 2009 року
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »