Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
 
Факультет міжнародних відносин 


     НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

    
Факультет міжнародних відносин створено в 2012 році на базі відділення міжнародного права, що функціонувало в складі Київського університету права НАНУ з 2007 року, за ініціативи ректора, Заслуженого юриста України, професора Бошицького Юрія Ладиславовича. Створення факультету міжнародних відносин було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародного права та міжнародних відносин, різних освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до державних стандартів. Факультет міжнародних відносин здійснює підготовку фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю міжнародне право. На сучасній матеріально-технічній та інформаційній основі навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів забезпечують провідні фахівці в галузі міжнародного права, іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін. Накопичений досвід, високий професіоналізм викладачів і співробітників, динаміка розвитку, реальна внутрішня і міжнародна конкурентоспроможність випускників дозволили факультету стати провідним центром підготовки національних кадрів у сфері міжнародного права та міжнародних відносин.
     На факультеті міжнародних відносин навчання проводиться за галуззю знань/напрямом підготовки: 0302 «Міжнародні відносини», з напряму підготовки/спеціальності «Міжнародне право» відповідно за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «спеціаліст» та магістр. Навчання здійснюється на денній та заочній формах.
     Особливістю навчального процесу для студентів факультету є те, що вони вивчають поглиблено англійську, німецьку та французьку мови, а також мають можливість факультативно вивчати іспанську мову.
МЕТА ФАКУЛЬТЕТУ:
  •      Забезпечити глибоке і творче вивчення студентами навчальних дисциплін у галузях міжнародного, європейського права та захисту прав людини, вільне володіння державною та іноземними мовами й практикою перекладу для виконання завдань і обов’язків інноваційного характеру;
  •     Ознайомити студентів з найкращими творчими здобутками провідних вчених, допомогти здобути практичні навички дослідницької професійної діяльності;
  •     Навчити студентів прийомам роботи в міжнародних судових інституціях, зокрема в Європейському суді з прав людини, міжнародних арбітражах, Міжнародному суді ООН та спеціальному органі по вирішенню спорів в рамках СОТ;
  •     Об’єднання зусиль професорсько-викладацького складу для покращення іміджу України, сприяння забезпеченню проведення зовнішньополітичного курсу України;
  •     Створення умов для практичної реалізації програм щодо відродження та поширення історичних традицій міжнародного права;
  •     Розвиток міжнародної діяльності, забезпечення зростання кількості іноземних студентів в навчальних програмах Університету;
  •     Інтернаціоналізація освіти.

     Очолює факультет міжнародних відносин кандидат юридичних наук, доцент Дей Марина Олександрівна.
До структури факультету входять три  кафедри:
•    Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства, завідувач Денисов Володимир Наумович, доктор юридичних наук, професор;
•    Кафедра іноземних мов, завідувач Крепель Віра Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент.
•    Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач Потєхін Олександр Володимирович, доктор історичних наук, доцент
     Факультет міжнародних відносин постійно дбає про інноваційні форми та методи навчального процесу. Постійно проводяться колоквіуми, семінари, круглі столи і т.п.
     З моменту заснування Університету професорсько-викладацький склад досяг помітних результатів. В стінах КУП НАН України створено чимало фундаментальних праць з актуальних проблем міжнародного права та порівняльного правознавства, активно готуються наукові кадри. Викладачами факультету були опубліковані більше 20 монографій та навчальних посібників, а також більш ніж 400 наукових праць.
     Завдяки допомозі керівництва Київського університету права НАН України, особисто ректора Ю.Л. Бошицького, на факультеті  створено  кабінет присвячений Організації Об’єднаних Націй, кабінет міжнародних відносин  та загальної світової політики, а також кабінет європейського права, що постійно оновлюються цінною міжнародно-правовою літературою.
     Факультет забезпечує повний цикл підготовки юристів-міжнародників і науково-педагогічних кадрів: бакалаврів, спеціалістів, магістрів, кандидатів юридичних наук.
     На факультеті функціонує сучасний лінгафонний кабінет, що створює належні умови для оволодіння іноземними мовами. Вивчення комплексу обов’язкових та вибіркових дисциплін забезпечує підготовку бакалаврів, здатних виконувати практичні функції фахівця в галузі міжнародного права. Випускники-бакалаври на конкурсній основі продовжують навчання за магістерськими програмами:
- Міжнародне право;
- Європейське право;
- Право міжнародної безпеки.
     Обов’язковим елементом у підготовці юристів-міжнародників є проходження практики, володіння двома іноземними мовами. За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр присвоюється кваліфікація – юрист-міжнародник, перекладач.
Магістранти паралельно можуть навчатися за українсько-болгарською магістерською програмою «Право Європейського Союзу та безпеки» та «Міжнародне право». Університет Varna Free University – приватний університет, створений 1991 році, диплом цього університету є добре відомим та визнаним у ЄС. Сертифікований  и зареєстрований  по міжнародним стандартам ISO - 2010 г. – ISO 9001:2008. Varna Free University єдиний болгарський університет, що має спеціальний знак якості та визнання в галузі освіту на території Європейського Союзу – ECTS Label и DS Label.
     У колі постійної уваги факультету майбутнє працевлаштування випускників. Основними місцями роботи є органи державної влади, вітчизняні підприємства з масштабною зовнішньоторговельною діяльністю, підприємства з іноземними інвестиціями, філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій, великі українські та іноземні банки, інвестиційні фонди і компанії (у тому числі іноземні) тощо.
     За порівняно недовгий час свого існування факультет підготував десятки висококваліфікованих спеціалістів та магістрів у сфері міжнародного права. Як засвідчує практика, потреба в таких спеціалістах постійно зростає і вони користуються неабияким попитом.
Контакти:
Декан факультету міжнародних відносин – кандидат юридичних наук, доцент
Дей Марина Олександрівна:
03142, Україна, м. Київ, вул. Ак. Доброхотова,7-а
Тел.: (044) 424-33-35
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg