Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Сектор інтелектуальної власності та інноваційних технологій
     Загальновідомо, що інноваційний розвиток економіки сьогодні є першочерговою детермінантою національної конкурентоспроможності та впливовості країни у світовому просторі. З-поміж низки глобальних рейтингів країн світу дедалі більш актуальним стає глобальний індекс інновацій, який відображає наявні ресурси й умови для проведення інновацій та досягнуті практичні результати їх впровадження.
     Отже, здатність економіки генерувати, сприймати й поширювати інновації та інтелектуальні продукти на комерційній основі з належною державною і корпоративною підтримкою наразі перетворюється на вирішальний чинник перспектив інтенсивного економічного зростання і динамічного розвитку. Основою сталого інноваційного розвитку економіки стає широке впровадження об’єктів інтелектуальної власності та належне нормативно-правове забезпечення і захист  її прав. Для цього конче необхідні молоді та енергійні фахівці, орієнтовані на наукову, управлінську й практичну діяльність з  розвитку і поглиблення господарсько-правових та суспільно-економічних зв’язків у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності в межах чинного законодавства та норм міжнародного права.
     Перед країною та суспільством сьогодні постала об’єктивна необхідність у фахівцях, здатних втілювати сучасні методи управління у сфері інтелектуальної власності, захисту і правомірного використання її об’єктів,  проводити експертизи комерційного потенціалу результатів творчої діяльності, забезпечувати набуття майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті творчої діяльності та сприяти введенню їх в господарський оборот,  брати участь у підготовці та поданні документів на об’єкти інтелектуальної власності та авторського права у визначені законодавством органи для патентування в Україні тощо.

     Таким чином, перспективи інтелектуально-інноваційного розвитку України залежатимуть саме від цієї нової генерації фахівців, озброєних сучасними знаннями та практичними навичками. З метою її якісної підготовки у Київському університеті наказом № 105-од від 02.09.2013р. створено кафедру інтелектуальної власності та інноваційних технологій, яка
здійснює підготовку фахівців з галузі знань 1801 «Специфічні категорії» за напрямом 8.18010011 – Інтелектуальна власність. Очолив кафедру професор, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Бошицький Юрій Ладиславович, автор понад 300 наукових праць з питань права інтелектуальної власності 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права. Науковим доробком професора Бошицького Ю.Л. у галузі інтелектуальної власності є численні наукові роботи: підручники, навчальні посібники, монографії, - серед яких, зокрема, «Право інтелектуальної власності», «Мала енциклопедія  права інтелектуальної власності», «Комерційні позначення: основні правові питання», «Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики», «Пріоритети оптимізації правової та культурологічної освіти у сфері інтелектуальної власності в Україні» тощо.
З 01.09.2015 року кафедру інтелектуальної власності та інноваційних технологій було реорганізовано шляхом приєднання до кафедри цивільного та трудового права з утворенням на її базі сектору інтелектуальної власності та інноваційних технологій.  Сектор очолює професор, доктор юридичних наук, академік Академії наук Вищої школи України Шишка Роман Богданович, автор більше 430 опублікованих робіт, в тому числі 1 одноосібна та 4 колективні монографії, 13 посібників, 5  підручників, підготовив одного доктора юридичних наук та 43 кандидати юридичних наук. Сфера наукових інтересів: право інтелектуальної власності, зокрема авторське право, теоретичні проблеми юридичних осіб, договірне право, дозвільна діяльність у сфері господарювання, митні режими та процедури, відповідальність у цивільному праві. Співпрацює з науковими установами, зокрема НДІ приватного права та підприємництва  Академії правових наук України, Інститутом держави і права імені В.М.Корецького НАН України, національними та зарубіжними ВНЗ.

     Випускники сектора матимуть змогу працювати на підприємствах усіх форм власності, в  інноваційних, науково-технічних та проектних організаціях,  в центрах комерціалізації технологій, в інформаційно-патентних службах, патентно-ліцензійних агентствах, відділах з оформлення та захисту прав інтелектуальної власності, економічної оцінки та передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, консалтингових компаніях тощо.
В секторі плідно працює науково-педагогічний колектив:
•    Професор, д.ю.н., Шишка Р.Б.
•    Професор, к.ю.н. Бошицький Ю.Л.
•    Професор, к.ю.н., Біленчук П.Д.
•    Доцент, к.ю.н. Яшарова М.М.
•    Доцент, к.ю.н. Ващинець І.І.
•    Доцент, к.ю.н. Кашинцева О.Ю.
На кафедрі викладаються такі дисципліни:

•    Введення до інтелектуальної власності
•    Договірні відносини в сфері інтелектуальної власності
•    Договори в праві інтелектуальної власності
•    Економіка інтелектуальної власності
•    Захист від недобросовісної конкуренції
•    Захист інтелектуальної власності на митному кордоні
•    Інтелектуальна власність в сфері інноваційної діяльності
•    Маркетинг інтелектуальної власності (Консолідована інформація)
•    Маркетинг інтелектуальної власності (Патентна інформація і документація; Структура сфери інформаційного обслуговування; Патентні дослідження)
•    Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності
•    Набуття прав інтелектуальної власності
•    Право інтелектуальної власності  (Авторське право і суміжні права; Право промислової власності)
•    Право та економіка (в т.ч. інтелектуальна власність)
•    Розпорядження правами ІВ та їх захист
•    Управління інтелектуальною власністю
Мета діяльності сектора – примноження інтелектуального потенціалу України  – досягається шляхом виконання наступних стратегічних завдань:
-    якісна підготовка магістрів до роботи у сфері інноваційно-технологічного та інтелектуально-духовного розвитку суспільства;
-    постійне зростання науково-інтелектуального й професійного рівня викладання;
-    поглиблення внутрішніх та міжнародних науково-технічних й освітянських взаємозв’язків.
Науково-дослідна робота сектора спрямована на пошук оптимальних рішень і підходів щодо розв’язання актуальних проблем створення і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та їх правового  захисту у складних умовах розвитку інтелектуальної економіки. Колектив сектора бере активну участь в організації та проведенні міжнародних науково-практичних конференцій з питань інтелектуальної власності. Науково-дослідною темою сектора є «Інтелектуальна власність: сучасні виклики, загрози та перспективи». В секторі  працює науковий студентський гурток, який напрямом своєї роботи обрав «Актуальні тенденції в економіці та праві інтелектуальної власності: вітчизняний та світовий досвід».
     Сектор  інтелектуальної власності та інноваційних технологій співпрацює з Департаментом ВОІВ з питань співробітництва з деякими державами Центральної і Східної Європи, Центром стандартизації ЄС, національним відомством Угорщини з питань захисту даних і свободи інформації (NAIC), Факультетом держави і права університету м. Сегед (Угорщина).


 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg