Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Новини >> Кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін
Кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін бере свій початок від кафедри теорії та історії держави і права, утвореної в Київському університеті права НАН України (КУП НАНУ) ще у 1995 році. У сучасному вигляді кафедра сформована у 2019 році, шляхом об’єднання кафедр філософії і соціально-гуманітарних дисциплін, кафедри іноземних мов та часткової реорганізації кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін.
Кафедра є структурним підрозділом університету, що відповідає переважно за загальну підготовку здобувачів вищої освіти, яка спрямована на отримання ґрунтовних знань та практичних навичок достатньо різноманітного спрямування: від мовленнєвої підготовки (українська мова (за професійним спрямуванням), ділова іноземна мова, практика перекладу, латинська мова), соціально-гуманітарної підготовки (філософія, логіка та критичне мислення, психологія тощо) до загальнотеоретичної правової підготовки (теорія держави і права, історія вчень про державу і право, історія держави і права України тощо). 
На цей час кафедра загальнотеоретичних правових і соціально-гуманітарних дисциплін являє собою потужний осередок навчальної та наукової діяльності КУП НАНУ. Основними завданнями кафедри є сприяння становленню сучасного демократичного світогляду молодої особистості, надання знань і формування навичок для самореалізації людини як у професійній, так і суспільно-громадській сфері, формування загальної культури та професійної етики, розвиток креативного мислення здобувача вищої освіти, навичок до самонавчання і саморозвитку.
Головною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу на високому науково-методичному рівні. За кафедрою закріплені загальнотеоретичні правові та соціально-гуманітарні дисципліни, які сприяють формуванню у здобувачів не тільки основ професійних знань, але й забезпечують формування у них розуміння та поваги до загальнолюдських цінностей:

Перелік навчальних дисциплін кафедри:
Філософія права 
Ділова іноземна мова 
Проблеми теорії держави і права 
Практикум перекладу
Методологія та організація наукових досліджень з теорії та практики міжнародного права
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Філософія
Історія вчень про державу і право
Історія держави і права України
Юридична деонтологія та професійна етика 
Теорія держави і права 
Іноземна мова (Англійська)
Німецька мова
Канонічне право 
Іноземна мова спеціальності
Теорія і практика перекладу 
Юридична психологія
Історія української та зарубіжної культури
Логіка та критичне мислення
Психологія 
Історія держави і права зарубіжних країн
Судова риторика та ораторське мистецтво 
Теорія і практика перекладу (бізнес-переклад та переклад конференцій) 
Латинська мова

Науково-педагогічні працівники кафедри велику увагу приділяють підвищенню своєї кваліфікації та постійно працюють над впровадженням інноваційних технологій навчання, включаючи ділові ігри, тести, науково-теоретичні диспути та круглі столи з використанням новітніх технічних засобів навчання. 
Наукова робота кафедри спрямована на проведення наукових досліджень із звітами у формі монографій, наукових статей, тез до виступів на Всеукраїнських та міжнародних конференціях. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі зі здобувачами вищої освіти, які залучаються як до участі у конференціях, круглих столах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт тощо:
  
На кафедрі працюють висококваліфіковані та досвідчені науково-педагогічні працівники:
Матвєєв Сергій Васильович, завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент
Браславець Олексій Юрійович, старший викладач
Васюк Людмила Миколаївна, старший викладач
Габрик Валентина Григорівна, старший викладач
Гаджоса Денис Романович, старший викладач 
Кальмук Ірина Павлівна, к.філос.н., доцент кафедри
Лісова Катерина Сергіївна, к.і.н., доцент кафедри 
Молдован Валеріан Васильович, к.ю.н., професор
Некряч Ольга Василівна, к.філол.н., доцент кафедри
Романова Олена Миколаївна, к.і.н., доцент кафедри
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »