Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін 

       Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін бере свій початок від кафедри теорії та історії держави і права, утвореної при університеті з 1995 року. З моменту її створення викладачами кафедри були д.ю.н., проф. Прозорова Н.С., д.ю.н., проф. Оніщенко Н.М., к.ю.н., проф. Усенко І.Б. (перший завідувач кафедри), к.ю.н., доц. Тарахонич Т.І., д.ю.н., проф. Копиленко О.Л., д.ю.н., проф. Зайчук О.В., к.ю.н., доц. Львова О.Н., д.ю.н., проф. Бобровник С.В., ін. В цьому році до науково-педагогічного складу кафедри долучилися науково-педагогічні працівники кафедри конституційного, адміністративного, господарського права та процесу, а саме к.ю.н., с.н.с. Карпачова Н.І. (перший Уповноважений ВРУ з прав людини), к.ю.н., доц. Ісаєва Н.К., к.ю.н., доц. Гаєва Н.П., ін. Нині - це потужний осередок навчальної та наукової діяльності: науково-педагогічний склад кафедри включає 3 доктори наук, 10 кандидатів наук. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які мають значний практичний досвід та видатні вчені-правознавці.

     Робота науково-педагогічного складу кафедри спрямована на застосування інтерактивних методик викладання юридичних дисциплін з метою підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі права. Головним критерієм цього виступає компетентність, відповідальна громадська позиція, високий рівень ділової етики і всебічний розвиток студентів. Кафедра забезпечує наступність і примноження традицій наукових шкіл авторитетних попередників з урахуванням динаміки розвитку юридичної науки та правових системи в Україні та зарубіжних країн і на сучасному етапі здійснює свою діяльність за такими напрямами, як навчально-методична, наукова, виховна та організаційна роботи. 
     Основною метою діяльності кафедри є забезпечення навчального процесу, тому за кафедрою закріпленні загальнотеоретичні та державно-правові дисципліни, які забезпечують формування у студентів основи професійних знань: 
1. Загальна історія держави і права;
2. Історія вчень про державу і право;
3. Історія держави і права зарубіжних країн;
4. Історія держави і права України;
5. Історія політичних і правових вчень;
6. Канонічне право;
7. Основи наукових досліджень;
8. Методика та методологія наукових досліджень;
9. Філософія права;
10. Державне право зарубіжних країн
11. Конституційне право України;
12. Муніципальне право України;
13. Порівняльне конституційне право;
14. Захист прав людини;
15. Права людини: актуальні проблеми;
16. Конституційна реформа України;
17. Юридична психологія;
18. Юридична конфліктологія;
19. Проблеми теорії держави і права;
20. Римське приватне право;
21. Теорія держави і права;
22. Юридична деонтологія;
23. Адміністративна відповідальність;
24. Адміністративне право;
25. Адміністративне судочинство;
26. Банківське право;
27. Митне право;
28. Міжнародне банківське право;
29. Податкове право;
30. Фінансове право;
31. Порівняльне адміністративне право і процес.
     Кафедра постійно працює над впровадженням інноваційних  технологій навчання. Вони полягають у: наявності комп'ютерних варіантів текстів лекцій з нормативних курсів, що вміщуються в комп'ютерних програмах; можливості комп'ютерного моделювання правових ситуацій; використанні активних форм навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей між студентами; реальна  можливість поєднання наукових досліджень та освітньої діяльності, що складає основну мету створення ВНЗ та відображається у наступному:
заснованості навчального процесу на досягненнях наукової думки в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, що є академічним науковим закладом; 
використанні монографічних праць співробітників названого Інституту та КУПу в навчальному процесі; 
наданні студентам можливості займатися науковою творчістю у правовій сфері; 
проведенні традиційних студентських наукових конференцій та виданні за результатами їх проведення збірників праць; можливості опублікування кращих студентських робіт в аспірантському збірнику Інституту «Держава і право» та «Часопису КУП»; 
можливості надання студентам отримувати знання через дистанційні форми навчання шляхом реалізації спеціальних програм; 
наявності мережі Інтернет, що надає можливість користуватися бібліотечними фондами провідних наукових бібліотек України, Росії, Білорусі, Прибалтики та усього світу; 
введенні модульно-рейтингових систем вивчення нормативних курсів, що надає можливість реального поєднання процесу викладання та самостійної роботи студентів; 
використанні в процесі викладацької діяльності міжнародних стандартів освіти, що забезпечують врахування особистості студента в процесі викладання дисциплін, створення умов щодо реального застосування знань студентів та наявності в достатній кількості роздруківок лекцій з тем, що відповідно до навчального плану, виносяться на самостійне опрацювання студентами; 
наявності пакетів нормативних джерел, що використовуються в процесі підготовки студентами до семінарських та практичних занять з нормативних юридичних дисциплін;
наявності пакетів завдань з дисциплін спеціалізованих курсів тощо.
       Важливим напрямком функціонування кафедри є наукова діяльність викладачів, аспірантів і студентів. При цьому наукові дослідження спираються також на тісну співпрацю з відповідними відділами Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, установи, яка разом з Київським університетом права НАН України виступає як унікальний науково-освітній комплекс.
     До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і доценти з інших вузів та висококваліфіковані фахівці з числа адвокатів, державних діячів, працівників судових органів та правоохоронних органів.


Науково-педагогічні працівники
Кудерська Надія Іванівна  Завідувач кафедрою загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін, професор

Братков Іван Степанович  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Варич Ольга Григорівна  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Васильчук Володимир Миколайович  Професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Волинка Катерина Григорівна Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Гаєва Надія Петрівна  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Іванов В’ячеслав Миколайович
Професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Ісаєва Наталія Карлівна  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Карпачова Ніна Іванівна
 Професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін

Коверзнева Ганна Павлівна  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Сонюк Ольга Василівна  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Чаплюк Оксана Іванівна  Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg