Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Положення про Науково-дослідну лабораторію права біоетики та медичного права
П О Л О Ж Е Н Н Я
про Науково-дослідну лабораторію
права біоетики та медичного права


       Відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу ”, Закону України „Про вищу освіту”, Закону України „Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки”, Закону України „Про основи державної політики у сфері науки і наукової діяльності”, Закону України „Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків”, Закону України „Про авторське право і суміжні права” колектив кафедри цивільного та трудового права КУП НАН України виступив із пропозицією щодо створення на громадських засадах Науково-дослідної лабораторії з права біоетики та медичного права (Scientific and Research Laboratory on Law of Bioethics and Medical Law).

1. Загальні положення

1.1. Науково-дослідна лабораторія з права біоетики та медичного права Київського Університету Права НАН України (в подальшому – НДЛ) заснована з метою вивчення проблем захисту прав людини в сфері біології та медицини та формування науково-дослідницької бази в галузі права біоетики та медичного права в Київському Університеті Права НАН України.

1.2. НДЛ заснована на громадських засадах. У своїй діяльності НДЛ керується Конституцією України, міжнародними актами з прав людини, чинним законодавством, внутрішніми положеннями КУП НАН України та цим Положенням.

1.3. Загальне керівництво НДЛ здійснює науковий керівник відповідно до наукових та навчальних планів Київського Університету Права НАН України, кафедри цивільного та трудового права та плану наукової роботи НДЛ, а також Концепції розвитку наукового напрямку „Право біоетики: правові проблеми захисту біологічної цілісності людини. Медичне право”.

1.4. План наукової роботи НДЛ розробляється науковим керівником НДЛ у формі „Концепції проведення наукових досліджень в сфері права біоетики та медичного права” відповідно до наукових планів КУП НАН України, який приймається кафедрою за основу та затверджується рішенням Вченої Ради КУП НАН України.

1.5. Науковий керівник НДЛ обирається рішенням кафедри, кандидатура якого затверджується Вченою Радою КУП НАН України.

1.6. Інформація щодо наукової діяльності НДЛ надається у Часописі КУП НАН України та відповідному Інтернет ресурсі КУП НАН України .

2. Принципи, цілі та методи діяльності НДЛ
2.1. Основним принципом наукової діяльності НДЛ є проведення наукових досліджень на сучасному світовому рівні, постановка і пошук шляхів розв’язання стратегічних проблем у рамках загальної наукової Концепції розвитку наукової сфери України.
2.2. Ціллю наукової діяльності НДЛ є вивчення міжнародного досвіду в сфері формування доктрини права біоетики, розширення та поглиблення наукових зв’язків КУП НАН України з міжнародними та національними інституціями країн Європейського Союзу, предметом діяльності яких є захист прав людини в сфері біології та медицини, розробка законодавства в сфері медичних правовідносин, а також правовий захист об’єктів права інтелектуальної власності в сфері біології та медицини.
2.3. Ціллю наукової діяльності НДЛ є залучення та заохочення молодих науковців до проведення досліджень в сфері права біоетики та медичного права як в Україні так і за її межами з метою зміцнення наукового потенціалу КУП НАН України.
2.3. Ціллю наукової та навчальної діяльності НДЛ є, також, широке залучення студентів до наукової роботи, що сприятиме поліпшенню якості навчальної роботи.
2.4. Методи діяльності НДЛ визначаються завданнями, які НДЛ покликана вирішувати. Основним методом діяльності НДЛ є широке залучення до наукової роботи в НДЛ провідних фахівців в галузі права, філософії, етики, біології та медицини. Для вирішення завдань НДЛ будуть використані наявні науково-технічні можливості кафедри цивільного та трудового права КУП НАН України а також науково-технічні можливості інших науково-освітніх закладів.

2. Завдання НДЛ

2.1. Проведення наукових досліджень в сфері права біоетики та медичного права.
2.2. Проведення наукових досліджень захисту прав людини в сфері біології та медицини.
2.3. Проведення наукових досліджень в сфері проблем патентування в галузі біології та медицини.
2.4. Вивчення особливостей правової охорони торговельних марок в сфері фармакології.
2.5. Формування науково-дослідницької бази в сфері права біоетики та медичного права (у формі створення відповідного фонду наукової літератури та законодавчої бази) у співпраці з неурядовими та урядовими організаціями, науково-дослідницькими інституціями в Україні та за її межами.
2.6. Розробка проектів договорів про співпрацю з науково-дослідницькими інституціям, які займаються проблемами права біоетики.
2.7. Залучення науковців до досліджень проблем права біоетики та медицини у формі роботи над законопроектами, підготовки наукової та науково-методичної літератури в зазначеній сфері.
2.8. Дослідження питань, пов'язаних з підвищенням ефективності засобів правозахисної діяльності в сфері медичного права.
2.9. Аналіз законодавства, адвокатської та судової практики України та інших країн з метою визначення проблем у застосуванні законодавства щодо прав людини та розробка пропозицій з удосконалення законодавства та практики його застосування.
2.10. Організація просвітницької діяльності в сфері охорони прав пацієнтів та медичних працівників у формі проведення науково-практичних семінарів, круглих столів, конференцій та ін. науково-просвітницьких заходів.
2.11. Правова експертиза законодавства з метою вилучення або недопущення включення до нього положень, які не відповідають міжнародним документам з прав людини.

2.12. НДЛ може виконувати й інші види наукової діяльності, що не суперечать її завданням і чинному законодавству.

3. Форми діяльності НДЛ
3.1. Участь у заходах, спрямованих на формування національної правової доктрини в галузі біоетики та створення національно правої бази в сфері захисту прав людини в біології та медицині.
3.2. Підготовка наукових проектів досліджень та участь у міжнародних науково-дослідних програмах.
3.3. Проведення анкетувань, опитувань, узагальнень з проблем захисту прав людини в сфері біології та медицини.
3.4. Сприяння науковим, освітнім та ін. заходам щодо належної організації правозахисної діяльності.
3.5. Залучення молодих науковців, аспірантів, магістрів та студентів до наукової діяльності в галузі права біоетики та медичного права.
3.6. Проведення студентських читань в сфері права біоетики та медичного права.
3.7. Організація та проведення наукових, науково-методичних конференціях, круглих столів та інших просвітницьких заходів в сфері права біоетики та медичного права.
3.8. Співробітництво з міжнародними та іншими організаціями в галузі прав людини.
3.9. Видання збірок наукових праць, монографій, курсів лекцій, підручників, словників, науково-методичних комплексів з права біоетики та медичного права.

3.Організаційні засади діяльності НДЛ

3.1. НДЛ утворюється на громадських засадах за рішенням кафедри цивільного та трудового права за узгодженням з Вченою Радою КУП НАН України.

3.2. Положення про НДЛ затверджується рішенням Вченої Ради КУП НАН України, яка у разі необхідності вносить до нього зміни і доповнення.

3.3. Основні напрямки діяльності НДЛ визначає Вчена Рада КУП НАН України.

3.4. НДЛ виконує наукові дослідження у відповідності з планами наукової роботи КУП НАН України.

3.5. До складу НДЛ входять наукові співробітники, викладачі КУП НАН України, котрі виконують наукову роботу з тематики лабораторії, а також аспіранти, магістри та студенти КУП НАН України, які проводять наукові дослідження з окресленої тематики.

3.6. Науковий керівник НДЛ не рідше одного разу в рік звітує щодо результатів проведення наукової роботи НДЛ на засіданнях кафедри, про що інформується Вчена Рада КУП НАН України.
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »