Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
КУП НАНУ провів ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
     28 жовтня 2010р. Київський університет права НАН України другий рік поспіль проводив Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні проблеми правової системи України.
      У роботі науково-практичної конференції взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних навчальних закладів та установ, зокрема: Міністерства юстиції України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького, Інституту законодавства Верховної Ради України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ, Національного університету «Одеська юридична академія», Донецького національного університету, Національного університету біоресурсів та природокористування України, Львівського національного університету імені Івана Франка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національного педагогічного університету ім.. М.П.Драгоманова, Київського університету туризму, економіки та права та ін.
      З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Ю.Л.Бошицький, де зокрема зазначив, що сучасний стан функціонування національних правових систем світу характеризується гармонізацією та уніфікацією основних її елементів. І саме тому правова система як наукова юридична категорія є об’єктом ретельної уваги та дослідження науковців. Концепція поєднання фундаментальних теоретичних досліджень у сфері права, залучення до наукових досліджень молодих вчених, аспірантів та студентської молоді вимагає необхідності апробації отриманих знань та обміну науковими ідеями. У рамках концепції інтеграції досягнень сучасної юридичної науки, освіти та потреб юридичної практики Київський університет права НАН України в минулому році започаткував проведення міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України». На сучасному етапі Україна переживає складний процес реформування свого правопорядку і його адаптації до нових соціально-політичних та економічних умов. Важлива роль при цьому відводиться з’ясуванню закономірностей виникнення, розвитку та функціонування правових систем сучасності з метою вдосконалення національного законодавства. І саме тому, обрана тематика наукового диспуту є гарною можливістю для обговорення сучасного стану національної правової системи та проведення ґрунтовного порівняльного аналізу сучасних правових.
Відкриття конференції - вступне слово ректора КУП НАНУ Ю.Л.Бошикького

      До учасників конференції з привітальним словом звернувся Заступник Міністра юстиції В.В.Богатир, в якому зокрема зазначав, що в сучасному світі посилюються інтеграційні процеси в багатьох сферах суспільного життя. Це стосується і правової сфери. Світове співтовариство і держави надають важливого значення загальноправовим принципам і підтримують зближення різноманітних правових систем. Зростає інтерес до вивчення і взаємного використання досвіду розвитку національних законодавств, обміну правовою інформацією та науковими ідеями. Необхідність міжнародної співпраці, глобальні проблеми сучасності вимагають нового бачення існуючих правових проблем, для чого слід зосередити увагу на основних правових системах світу.
Вітання учасникам конференції від Заступника Міністра юстиції В.В.Богатиря

      На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від Міністерства юстиції України, Заступника Міністра економіки України В.Є.Мармазова, Віце-президента керівника Київського регіонального центру Національної академії правових наук України В.П.Тихого, Президента Інституту правової політики М.В.Оніщука, в яких зокрема зазначається, що наукові дискусії та обмін досвідом стануть в нагоді при вирішенні державотворчих і правових проблем, а науковий доробок конференції сприятиме реалізації однієї з найважливіших задач національної правової політики – розбудові правової держави, заснованої на засадах пріоритету прав і свобод людини, економічного, політичного та ідеологічного плюралізму.
Учасники конференції

      Робота науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.
Під час доповідей

      Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

      Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем правової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» напрацювати та схвалити рекомендації, які будуть розіслані по провідним установам України.
Під час роботи секційних засідань

Нагородження кращих доповідачів дипломами конференції

Фото на згадку

Оргкомітет конференції
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »