Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Новини >> Наукові здобутки Київського університету права НАН України до 30-річчя Незалежності України
Наукові здобутки Київського університету права НАН України до 30-річчя Незалежності України
Науково-дослідна діяльність КУП НАНУ є важливою складовою успішної діяльності університету. Проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, видання монографій, навчальних посібників, публікації співробітників університету в наукових виданнях є свідченням значного наукового потенціалу закладу.
Важливим напрямом наукової роботи університету є розроблення науково-дослідних тем. Протягом останніх років ми розробили надзвичайно актуальні наукові теми, за результатами розробки яких видані колективні монографії та наукові збірники, що готувались спільно професорсько-викладацьким складом КУП НАНУ та вченими-юристами з різних країн Європи, Америки та Азії. Пропонуємо ознайомитися з результатами наукових досліджень КУП НАНУ.
Сучасне державотворення: правова трансформація в умовах світових змін: монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / Національна академія наук України, Київський університет права; за заг. ред. Ю.Л.Бошицького. – К.: Талком, 2020.
Колективна монографія науковців Київського університету права за участю вчених з Польщі, США, Німеччини, Угорщини, Азербайджану та Ізраїлю присвячена трансформаціям в умовах світових змін в питаннях державотворення. Зокрема, в монографії досліжжуються теоретико-методологічні основи розвитку сучасного державотворення, цивільно-правові відносини в контексті сучасного приватного права, сучасне кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство, міжнародний досвід правового регулювання правопорядку в умовах сучасних світових змін.


Актуальні проблеми права України та Польщі / Aktualne zagadnienia  prava Ukrainskiego i Polskiego: монографія. До 25-річчя КУП НАНУ / за заг. ред. Ю.Л. Бошицького, А.Шміта; Національна академія наук України; Київський університет права. – К.: Талком, 2020.- 312 с.
Спільна монографія колективів науковців Київського університету  права НАН України та фаультету права та управління Гданського університету Польщі присвячена сучасним актуальним питанням правової науки та практики. У ній розглядаються адміністративні, цивільні, кримінальні проблеми правозастосування  в Україні та Польщі.

Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії: монографія/ Київ. ун-т права НАНУ ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького]. –  К.: Талком, 2019. - 803 с.
Колективна монографія науковців КУП НАН України за участю вчених з Грузії, Республіки Польща, Італійської Республіки, Сполучених Штатів Америки, Угорщини, Азербайджану присвячена актуальним питанням державно-правоого регулювання суспільних відносин в умовах глобалізаційних викликів. Зокрема, у монографії розглядаються теоретико-правові основи державно-правового регулювання адміністративних і конституційних відносин, цивільних і сімейних, господарських і трудових суспільних відносин, кримінальна юстиція в контексті державно-правового регулювання сучасних суспільних відносин.

Актуальні проблеми міжнародного права ( на прикладі України та Грузії) )/ Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю.Бошицького, А.Махарадзе. – К.: Талком, 2018. – 343 с.
Монографія присвячена сучасним проблемам розвитку міжнародного права. Окреслені актуальні проблеми міжнародних правовідносин України, розглянуто правову систему України й міжнародне право, досліджено проблеми міжнародного права Грузії.
Видання є результатом багаторічної наукової співпраці між Київським університетом права, Інститутом держави і права ім. В.М.Корецького НАН України й Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі.

Актуальні проблеми цивілістики (на прикладі України та Угорщини)/ Київський університет права НАН України;за заг. ред. Ю.Бошицького, В.Сікори. – К.: Талком, 2017.
У науковому збірнику вміщено тези виступів спільної конференції українських та угорських вчених-юристів а також пропозиції, зауваження та рекомендації, що присвячені складним проблемам теорії та практики систематизації цивільного законодавства України й Угорщини та їх застосування. В матеріалах представлені дослідження системи цивільного права, положень про правовий статус особи в цивільному праві, проблемні питання цивільних договорів та цивільно-правової відповідальності. Актуальним є й дослідження загальних проблем права інтелектуальної власності, охорони авторського права та суміжних прав, а також  питання посилення правової культури для захисту цивільних прав.

Актуальні проблеми сучасного конституціоналізму (на прикладі України та Республіки Польща): монографія /за ред. Ю.Бошицького, Я.Стеліни;  Національна академія наук України, Київський університет права, Гданський університет. – К.: Талком, 2017. – 392 с.
Монографія присвячена проблемам розвитку конституціоналізму на сучасному етапі в Україні та Республіці Польща. Окреслені як спільні, так і притаманні кожній окремій країні проблеми щодо організації державної влади й реалізації чинного законодавства, універсалізації правового забезпечення інтеграційних процесів до Європейського Союзу. Дане видання є результатом наукової співпраці між Київським університетом права НАН України та факультетом права й адміністрування Гданського університету.
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »