Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Новини >> Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі», яка відбудеться 21.12.2017 р. під егідою КУП НАНУ спільно з WIPO
Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі», яка відбудеться 21.12.2017 р. під егідою КУП НАНУ спільно з WIPO
Kyiv University of Law of the National Academy of Sciences of Ukraine

World Intellectual Property Organizationlogokup1.jpg
uno_wipo.jpgProgram

IV International
Scientific and Practical Conference

«Modern Challenges and Issues of Intellectual Property Rights
in Ukraine and Europe»December 21, 2017

Kyiv – 2017НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


 logokup1.jpg  uno_wipo.jpg


ПРОГРАМА

ІV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА  ЄВРОПІ»

21 грудня 2017 р.
КИЇВ – 2017
 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ


Співголови оргкомітету
•    Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, професор, заслужений юрист України;
•    Міхал Швантнер, директор Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Женева, Швейцарія.

Члени оргкомітету
•    Олександр Шевченко, заступник керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Женева, Швейцарія;
•    Кваша Оксана Олександрівна, в.о. завідувача кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України, доктор юридичних наук, професор.
П О Р Я Д О К  Р О Б О Т И
ІV Міжнародної науково-практичної конференції
«СУЧАСНІ ВИКЛИКИ І АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА  ЄВРОПІ»


21 грудня 2017 року

10:00– 11:00, реєстрація учасників конференції.
11:00 – 13:00, відкриття конференції, пленарне засідання.
13:00 – 13:30, кава-брейк.
13:30 – 16:00, продовження пленарного засідання, прийняття Резолюції конференції.РЕГЛАМЕНТ:    доповіді         до 20 хв.
                        виступи         до 5 хв.

 
11:00– 16:00
синій атріум (аудиторія 126)

В І Д К Р И Т Т Я   К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї
П Л Е Н А Р Н Е   З А С І Д А Н Н Я


ВСТУПНЕ СЛОВО ректора Київського університету права НАН України, професора, заслуженого юриста України Юрія Ладиславовича Бошицького.


Вітання на адресу організаторів та учасників конференції

Патон Борис Євгенович, Президент Національної академії наук України, академік НАН України.
Райнін Ігор Львович, глава Адміністрації Президента України.
Львов Богдан Юрійович, голова Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду, заступник Голови Верховного Суду.
Шемшученко Юрій Сергійович, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, професор, академік НАН України.
Головачов Ярослав Вячеславович, голова Апеляційного суду міста Києва.


Д О П О В І Д І

Актуальні  проблеми  охорони інтелектуальної власності в Україні та університетська освіта
Бошицький Ю.Л., ректор Київського університету права НАН України, професор, заслужений юрист України

Діяльність Всесвітньої організації інтелектуальної власності щодо розробки політики у сфері інтелектуальної власності у навчальних закладах
Олександр Шевченко, заступник керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Женева, Швейцарія)
Реформа сфери інтелектуальної власності як один із пріоритетів діяльності Уряду України
Падучак Богдан Михайлович, заступник директора департаменту інтелектуальної власності  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  

Правове регулювання захисту інтелектуальної власності відповідно до Угоди про Асоціацію
Мушак Н.Б., к.ю.н., доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України

До питання про правовий статус Вищого суду з питань інтелектуальної власності
Похиленко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Спеціалізовані суди з інтелектуальної власності: роль експертів і консультантів
Андрощук Г.О., к.е.н., доцент, головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт

Інтелектуальна власність в контексті четвертої промислової революції
Цибульов П.М., д.т.н., член-кореспондент Академії технологічних наук України, професор Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

Плагіат як порушення авторських прав: напрями боротьби
Бойченко М.О., д.філос.н., професор, в.о. завідувача кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України

Протидія злочинам проти інтелектуальної власності: загально-соціальний аспект
Бісюк О.С., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Охорона прав на торговельні марки у мережі Інтернет: за законодавством України, ЄС та США
Рассомахіна О.А., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН УкраїниПрава суб’єктів інтелектуальної власності на традиційні знання у сфері охорони здоров’я в контексті кримінального права
Тарасевич Т.Ю., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Інтернет та інтелектуальна творчість
Біленчук П.Д., к.ю.н., доцент, професор кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Правова модель трансферу технологій у вищих навчальних закладах
Загрішева Н.В., старший викладач кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини у міжнародних договорах
Ващинець І.І., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Міжнародно-правові особливості захисту авторських прав в мережі Інтернет
Коверзнєва Г.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Проблематика захисту прав інтелектуальної власності в сучасному законодавстві і практиці
Шкребець Д.В., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Вплив трудових правовідносин на результати інтелектуальної праці
Петрачкович С.С., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Scientific integrity – принцип якості трудової діяльності дослідника в університетах
Кожушко С.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Творчий ризик як ознака інтелектуальної діяльності
Великанова М.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Стан та перспективи подальшого вдосконалення протидії злочинам у сфері інтелектуальної власності
Перелигіна Р.В., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Проблеми кримінальної відповідальності за порушення авторського та суміжних прав
Сахнюк С.В., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Експертиза об'єктів інтелектуальної власності
Семаков Г.С., к.ю.н., доцент, професор кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Теоретико-методологічні аспекти  використання інтелектуальної власності у майновому забезпеченні статутного капіталу корпоративного підприємницького об’єднання
Кузьменко А.М., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України

До подолання піратського використання комп'ютерних програм: вітчизняні та міжнародні реалії
Ткачук А.І., к.т.н., доцент, доцент кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін Київського університету права НАН України

Правотворчі засади правового забезпечення інтелектуальної власності в Україні: постановка проблеми
Чаплюк О.І., к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін Київського університету права НАН України

Теоретико-правові засади розвитку інституту інтелектуальної власності: українські та світові реалії
Варич О.Г., к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін Київського університету права НАН України

Зародження та становлення права інтелектуальної власності
Іванов В.М., к.і.н., доцент, професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін Київського університету права НАН України

СЕКЦІЯ  АСПІРАНТІВ

Правові проблеми захисту суміжних прав організацій мовлення у мережі Інтернет. Європейський досвід
Стройко І.А., аспірант  Київського університету права НАН України

Щодо сучасного стану та перспектив взаємодії металургійних підприємств з ВНЗ та НДУ в питаннях впровадження інноваційних об’єктів патентного права
Лузан А.В., здобувач Київського університету права НАН України

Держава та її уповноважені органи як суб’єкти охорони та захисту права інтелектуальної власності
Риженкова М.К., аспірант Київського університету права НАН України

Правові засади охорони результатів інтелектуальної діяльності у галузі фармації
Вішар Ю.Ю., аспірант Київського університету права НАН України

Порядок набуття прав інтелектуальної власності на біотехнології
Кузьмич І.І., аспірант Київського університету права НАН України

Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Чеській Республіці
Будка Р.В., аспірант Київського університету права НАН України

Обмеження прав власника, що виникають при передачі у заставу майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку
Гіппіус Р.О., аспірант Київського університету права НАН України


СТУДЕНТСЬКА  СЕКЦІЯ

Правове регулювання патентування в Україні
Ербелідзе І.О., студентка Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Кожевнікова В.О., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Щодо охорони прав на торговельну марку та її реєстрацію за законодавством України
Головань Є.І., студентка Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Кожевнікова В.О., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Становлення та розвиток законодавства України у сфері авторського права та суміжних прав
Маленко Д.С., студентка Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Рассомахіна О.А., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України
Захист авторських прав на музичні твори в Україні
Бокучава М.В., студентка Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Кожевнікова В.О., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Захист інтелектуальної власності на теренах України
Пономаренко Я.Ю., студентка Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Кожевнікова В.О., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Правове регулювання охорони комерційної таємниці в Україна та ЄС
Третяков Б.В., студент Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Рассомахіна О.А., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Історія становлення та розвитку охорони комп’ютерної програми як об’єкта права інтелектуальної власності у світі  
Мурашко А.А., студент Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Тітко Е.В., к.ю.н., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України

Актуальні питання вдосконалення кримінально-правової охорони  інтелектуальної власності в сучасній Україні
Вовк В.В., студентка Київського університету права НАН України.  Науковий керівник: Кваша О.О., д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності (загальні положення)
Трубарова В.В., студентка Київського університету права НАН України.  Науковий керівник: Кваша О.О., д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Кримінально-правова охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності: порівняння з іншими країнами світу
Руденко В.В., студент Київського університету права НАН України.  Науковий керівник: Кваша О.О., д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності: законодавство України та міжнародні стандарти
Терезов І.О., студент Київського університету права НАН України.  Науковий керівник: Кваша О.О., д.ю.н., професор, в.о. завідувача кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Договір як засіб регулювання майнових прав інтелектуальної власності
Коцарєва Є.О., магістр Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Великанова М.М., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Альтернативні види вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності
Соловйова Т.А., магістр Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Загрішева Н.В., старший викладач кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України
До питання про призначення і проведення судових експертиз у справах, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності
Берус А.М., магістр Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Похиленко І.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Правова охорона винаходів та корисних моделей за законодавством України
Бєлінський Д.О., магістр Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Кожевнікова В.О., к.ю.н., доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

Правове регулювання передачі майнових прав у статутний капітал господарського товариства
Ткачук А.В., магістр Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Кабенок Ю.В., викладач кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України
    
Обмеження авторських прав: вільне використання творів
Мамоян А.К., магістр Київського університету права НАН України. Науковий керівник: Коверзнєва Г.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри галузевих правових наук Київського університету права НАН України

            

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg