Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
В КУП НАНУ відбулась ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
     29 березня 2012 р. у Київському університеті права НАН України відбулася ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку».
     У роботі конференції взяли участь представники цілого ряду навчальних закладів та установ, а також вузів-партнерів університету, зокрема: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; Польська асоціація конституційного права; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; Рівненський інститут КУП НАН України; Львівський національний університет імені Івана Франка; Інститут політології і права Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Донецький національний університет;Національний університет «Одеська юридична академія»; Національний університет ДПС України; Коледж Подільського державного аграрного університету.

     З привітальним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Юрій Ладиславович Бошицький, в якому, зокрема, зазначив, що вже тринадцятий рік поспіль Київський університет права НАН України проводить науково-практичну конференцію «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку». Законодавство України відіграє ключову роль в процесі правового регулювання суспільних відносин, оскільки забезпечує відображення потреб суспільства та держави. Саме якість та ефективність національного законодавства забезпечують гармонійний розвиток суспільства, надають змогу не допускати появу кризових явищ у різноманітних сферах суспільних відносин та забезпечити послідовність розвитку державності в умовах трансформації більшості сфер життєдіяльності суспільства. Більше того, для сучасного стану правотворення є зростання ролі національного законодавства як основної форми зовнішнього виразу права в цілому, що власне є цілком об’єктивним, зважаючи на сутнісні особливості національної правової системи України як системи романо-германського типу. І тому, незважаючи на те, що конференція за даною проблематикою проводиться вже в тринадцятий раз, її актуальність не викликає сумнівів.

     До учасників конференції з привітальним словом звернувся Директор Інституту держави і права, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко, в якому зокрема зазначав, що законодавство України відіграє ключову роль в процесі ефективного регулювання суспільних відносин, оскільки забезпечує відображення потреб суспільства та держави. Саме якість та ефективність законодавства забезпечують гармонійний розвиток суспільства, надає змогу не допускати появу кризових явищ у різноманітних сферах суспільних відносин та забезпечити послідовність розвитку державності в умовах трансформації більшості сфер життєдіяльності суспільства.

      До учасників конференції з привітальним словом звернувся Юрій Михайлович Сафонов, начальник відділу соціально-гуманітарної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в якому зокрема зазначив, що основним змістом діяльності класичного університету на сучасному етапі повинно стати формування інноваційного, гуманістичного освітньо-виховного середовища, що, в свою чергу, передбачає фахову глибину і інноваційні технології в системі освіти та науки з метою інтеграції у європейський освітянський простір. Науково-дослідна діяльність є одним із головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та реалізується шляхом інтеграції навчально-виховного процесу і науки, проведення різного формату наукових заходів із залученням до участі в них науково-педагогічних працівників та студентської молоді. І підтвердженням цієї тези є саме такий науковий форум, що проводиться Київським університетом права НАН України.

     На адресу організаторів та учасників конференції надійшли листи привітання від Академіка-секретаря Відділення історії, філософії та права НАН України, академіка НАН України О.С.Онищенко, Голови Союзу юристів України, Президента Всесвітньої організації юристів В.О.Євдокимова.

     У наукових доповідях, проголошених на пленарному засіданні, піднімалися актуальні питання проблем розвитку національного законодавства, зокрема «Розвиток інституту Президентва в Польщі», Анжей Шміт, Президент Польської асоціації конституційного права, член Сенату Університету Гданська, Вчений секретар редакційної ради журналу «Огляд Сейм»; «Співвідношення правових та моральних цінностей в ієрархічній структурі правосвідомості», Варич О.Г., к.ю.н., доцент; «Рівність прав сторін та свобода у наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їх переконливості перед судом – основні засади кримінального судочинства України», Короленко М.П., к.ю.н., професор; «Синергетика та правове регулювання господарсько-договірних відносин», Подоляк С.А., к.ю.н., доцент; «Правовий статус патентного повіреного за законодавством України», Огнев’юк Г.З., к.ю.н., доцент та інш.

     Робота науково-практичної конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

     Обрана тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.

     За результатами роботи учасники конференції, були відзначені та нагородженні Дипломами за науково-обґрунтоване дослідження проблем національного законодавства.

     Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем національної системи законодавства, які характерні для сучасного стану функціонування та розвитку суспільства, держави та права, надали можливість присутнім на ХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку» напрацювати та схвалити рекомендації, які будуть розіслані по провідним установам України.
Оргкомітет конференції
 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »