Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
В КУП НАНУ відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»
     28 листопада 2013 р. в Київському університеті права НАН України відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми правової системи України».

     У роботі міжнародної науково-практичної конференції взяли участь вчені, аспіранти та студенти вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, зокрема: професор Пенсельванського університету (США), Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»; Національного університету «Одеська юридична академія»; Національного авіаційного університету; Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова; Львівського національного університету імені Івана Франка; Національного університету біоресурсів і природокористування України та інших вузів.

     Із вступним словом до учасників конференції на пленарному засіданні виступив ректор Київського університету права НАН України, професор, Заслужений юрист України Ю.Л.Бошицький, в якому зокрема зазначив, Вже вп’яте Київський університет права НАН України збирає в цій залі учасників та гостей конференції «Сучасні проблеми правової системи України» і при цьому, хочу зазначити, що обрана проблематика не втрачає своєї актуальності, оскільки в цілому реформування правової системи України є складним процесом, що вимагає особливої уваги до інтелектуальної та наукової складової розв’язання саме цих складних питань реформування. Подальше реформування правової системи України, яке полягає в прагненні до відповідності світових та європейських стандартів та цінностей, насамперед, потребує сучасного наукового супроводу та забезпечення, розробки відповідних наукових орієнтирів, концепцій, юридичних понять та категорій. Адже, юридична наука є важливим інструментом розвитку як системи права, так і національної правової системи в цілому. Слід підкреслити, що за сучасних умов функціонування та розвитку юридичної науки та освіти, коли в цілому, відбувається докорінне переосмислення основ правознавства, що проявляється в більш глибокому і системному розгляді методологічних проблем права, значно актуалізується необхідність комплексного дослідження феномену правової системи. Хочу зазначити, що оскільки правова система є чинником, який справляє величезний вплив на вирішення поставлених життям проблем та викликів, зокрема, впливає на поглиблення демократичних процесів у суспільстві та державі, вирішення проблем захисту прав та свобод людини, удосконалення законодавчого процесу, підвищення ефективності правового регулювання, формування правосвідомості, розвитку правового мислення тощо, то стає цілком зрозумілим, наскільки важливою є наукова розробка цієї проблематики в цілому.

     На адресу організаторів та учасників міжнародної науково-практичної конференції надійшли привітання, зокрема від Президента Національної академії наук України, академіка Є.Б.Патона, Академіка-секретаря Відділення Історії, філософії та права НАН України, О.С.Онищенко та Голови Союзу юристів України В.О.Євдокимова, в яких зокрема зазначається, що сучасні тенденції розвитку національних правових систем характеризуються гармонізацією та уніфікацією окремих елементів при загальному збереженні та навіть деякому посиленні їхньої специфіки. Наближення правової системи України до європейських стандартів передбачає насамперед реформування та поступове приведення нормативної та інституційної основи до права Європейського Союзу. Тому цілком закономірним та об’єктивним є обрання Київським університетом права НАН України саме такої проблематики для обговорення в форматі міжнародної конференції.

     У наукових доповідях, піднімалися актуальні питання проблем розвитку та функціонування сучасних правових систем та окремих інституційних елементів, зокрема «До характеристики категорії «Національна правова система»; Правова культура як ідеологічна складова правової системи; Правовий звичай в сучасних правовідносинах України; Підвищення рівня правової культури та правосвідомості громадян, як складова гармонізації правової системи України та інші.

    Робота міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правової системи України» здійснювалася у формі пленарного засідання та засідання наукових секцій, які пройшли на високому науково-теоретичному рівні, в дусі дискусій з поміркованою полемікою та великим зацікавленням як молодих вчених, так і студентської молоді.

    
За результатами роботи оргкомітет конференції визначив найкращі наукові доповіді учасників, які були нагородженні ДИПЛОМАМИ за науково-обґрунтоване дослідження сучасних проблем національної правової системи України. Дипломи та цінний подарунок у вигляді п’ятитомнику юридичної енциклопедії переможцям вручив ректор університету професор Ю.Л.Бошицький.

     Обрана тематика міжнародної науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка матеріалів тез та доповідей учасників конференції.
     Обмін досвідом, думками, аналіз процесів та проблем правової системи, які характерні для сучасного стану розвитку, дали можливість присутнім на V Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми правової системи України» напрацювати та схвалити Рекомендації.


Оргкомітет конференції

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg