Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Про нас >> Новини >> Представники КУП НАНУ взяли участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права
Представники КУП НАНУ взяли участь у VI Всеукраїнській (V Міжнародній) науково-практичній конференції з медичного права
     26-28 квітня 2012 р. в м. Львові відбувся щорічний науково-практичний захід, який за доброю традицією гуртує фахівців як національних, так і міжнародних, навколо медичного права. Тематика конференції - «Медичне право України: теоретико-методологічні та практичні аспекти викладання медичного права» - обрана невипадково, адже 2011 р. ознаменований роком навчально-методичного успіху в бурхливому розвитку медичного права України. Не лише минулорічна методична врожайність, впровадження курсу медичного права в нові навчальні простори, освітянські новельні експерименти, а й державне визнання, сприяли фокусу цьогорічної конференції, яку включено до Плану проведення науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів з проблем вищої освіти і науки професорсько-викладацького складу в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2012 рік.

     Організаторами заходу виступили Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики України», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство юстиції України, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Київський університет права Національної академії наук України, Міжнародний фонд «Відродження», Проект USAID «Правова країна».

     Інформаційними партнерами конференції виступили: журнали «Медичне право», «Право України», «Медична практика: організаційні та правові аспекти», «Управління закладом охорони здоров’я», «Український медичний часопис», «Юридичний журнал», медична газета «Здоров’я України», «Юридична газета», «Юридичний вісник України», юридичний портал «Pravotoday.in.ua», а також веб-сайти medicallaw.org.ua, healthrights.org.ua

     Презентації: на конференції було презентовано низку цікавих напрацювань, з-поміж них:
1) типові навчальні програми з дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» і здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» і «Спеціаліст» за ред. Бронової В., к.ю.н. Сенюти І., які затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 01.07.20011 р., і погоджені Міністерством юстиції України 19.07.2011 р. та Міністерством охорони здоров’я України 31.08.2011 р.;
2) навчальну програму «Медичне право України» для слухачів факультетів післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти МОЗ України, підготовлену к.ю.н., доц. Сенютою І. та к.м.н., доц. Січкорізом Є., що затверджена МОЗ України від 07.12.2011 р.;
3) практичний посібник «Права людини у сфері охорони здоров’я» (Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.)), що виданий трьома мовами;
4) курс лекцій О. Кашинцевої «Проблеми права біоетики».

     Відкриття конференції, як і перший день роботи, відбувались у величній залі Львівського Будинку вчених, що сприяло піднесенню наукового духу та мистецькій довершеності заходу. Наступний день учасники провели в одній з провідних національних колисок медичної науки - в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького, в якому вперше було започатковано викладання медичного права на післядипломному рівні для лікарів усіх спеціальностей та організаторів охорони здоров’я.
     Захід розпочався вітальним словом і традиційним звітуванням голови оргкомітету к.ю.н., доц. Ірини Сенюти про результати виконання Резолюції попередньої конференції, про здобутки і напрацювання ключового організатора заходу – ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», про перспективи і плани щодо розвитку національного медичного права.

     На науково-практичному заході лунали численні вітальні слова, зокрема т.в.о. Міністра освіти і науки, молоді та спорту України п. Є. Сулими, який надіслав свої щирі вітання учасникам конференції, відзначив особливу важливість й актуальність для профільного міністерства цьогорічної тематики, висловив підтримку авангардних освітянських тенденцій та побажав наснаги і визнання, творчого натхнення і добра, нових професійних горизонтів і звершень. До вітальних слів долучилась представник Міністерства юстиції України п. І. Іванчук, начальник відділу правової освіти, яка сердечно привітала учасників заходу, відзначила високий представницький рівень конференції, надала схвальну оцінку непересічним освітянським рішенням і роль Міністерства щодо сприяння розвитку медичного права та побажала плідної праці й усіляких гараздів присутнім.
     Щирі слова були адресовані учасникам й від імені Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького д.м.н., завідувачем кафедри організації та управління охороною здоров’я О. Любінцем, що очолює кафедру, на якій медичне право як навчальна дисципліна отримало нове дихання і сучасний формат, де було вперше започатковано викладання цього курсу на післядипломному рівні. Ректор Київського університету права НАН України проф. Ю. Бошицький звернувся із вітанням з нагоди роботи форуму, висвітлив досвід викладання медичного права на «правничих теренах» очолюваного ним вишу і закликав до різновекторної співпраці усіх учасників.

     Цьогорічна «наукова мозаїка» була класично-вишуканою, що підтверджувалось плеядою закордонних експертів, визнаних фахівців у царині медичного права, національними спеціалістами, які глибоко вивчають і закладають вітчизняні вектори розвитку цієї галузі.
     Пленарні сесії проходили у цікавих презентаціях, жвавих дискусіях, які спонукали до наукового пошуку, нових векторів розвитку, найнепередбачуваних проектів у галузі медичного права.

     Учасники заходу мали можливість обмінятись досвідом і послухати презентації відомих експертів з медичного права з різних країн, зокрема проф. С. Вольфмана (Ізраїль), проф. В. Мамадова (Азербайджан), проф. Й. Дангати (Великобританія), проф. Ю. Бойка (РФ), проф. О. Піщіти (РФ), проф. Л. Пруділа (Чехія), Т. Сроки (Польща). Українські спеціалісти яскраво презентували національний доробок у царині медичного права, висвітлювали навчальний досвід в окресленому контексті у вишах, які представляли. Цікавими були доповіді О. Кашинцевої, к.ю.н., доц., керівника НДЛ права біоетики та медичного права Київського університету права НАН України, як розкрила досвід викладання курсу права біоетики та медичного права, розповіла присутнім про функціонування очолюваної нею лабораторії, а також про напрями наукових досліджень і перспективи діяльності структурного підрозділу університету. Навчальний доробок був презентований і С. Булецою, к.ю.н., доц. Ужгородського національного університету, яка висвітлила освітянські напрацювання у цьому контексті в університеті, розповіла про перспективу імплементації курсу з медичного права в навчальний план ВУЗу. Інтерес викликали і доповіді практиків, які поряд з цим займаються і викладацькою діяльністю, зокрема М. Бєлкіна, адвоката, який розкрив проблематику ринку праці медичних юристів в Україні, наголосив на потребах юридичної практики у медичних правниках, Н. Чабанець, яка представила Центр медичного права, розповіла учасникам про функціонування школи медичного юриста, про навчальні програми для медичних працівників, короткострокові та дистанційні програми з медичного права.

     Окрім пленарних доповідей, дискусії тривали впродовж роботи трьох міжнародних «круглих столів» [«Викладання курсу «Медичне право» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Право», «Викладання курсу «Медичне право» в медичних закладах освіти на додипломному та післядипломному рівнях», «Викладання біоетики та прав людини у сфері охорони здоров’я у медичних і юридичних вишах»], якими майстерно координували модератори (кожен круглий стіл мав національного й іноземного модератора), підтримуючи палкі обговорення, ставлячи цікаві запитання, на які успішно відповідали доповідачі. Зацікавлення учасників викликали як доповіді іноземних спікерів, так і національних, з-поміж них к.ю.н., доц. Г. Чеботарьової (Україна), що ґрунтовно висвітлила методологічні аспекти викладання медичного права для правників, д.м.н., проф. О. Децик (Україна), яка розповіла про сучасні проблеми і завдання викладання медичного права в медичних вишах, к.ю.н. Ю. Сізінцова, яка висвітлила досвід викладання медичного права для медичних працівників на післядипломному рівні, відзначивши зростання ваги цієї навчальної складової для комплексної підготовки медиків. Увагу привернули доповіді насичені методологічними фарбами зарубіжних експертів д.ю.н., проф. Н. Бутусової (РФ), д.ю.н., проф. Л. Тхабісімової (РФ), д.м.н., проф. І. Галя (РФ).

     Більш детально з доробком учасників конференції можна ознайомитись у Збірнику матеріалів, що підготовлений за результатами заходу. Пропозиції, коментарі, дискусії, презентаційні матеріали викристалізувались у квінтесенцію заходу – Резолюцію, яка містить засадничі положення щодо утвердження медичного права як навчальної дисципліни в національних медичних та юридичних вишах і сподіваємось вплине на державний освітянський вектор.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg