Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба
Бібліографія праць - Праці 2003 року

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ

Том 3
Історія
держави і права
України:
козацько-гетьманська доба

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ
Видавничий Дім "Юридична книга"
2003

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 340.15 (082.2:477)
УДК 340.15 (082.2)
ББК 67 я 43 (4 Укр)
ББК 67.0 : 67.3 я 43
А 72
І90

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(протокол №2 від 7 лютого 2002 р.)

Редакційна колегія
Антології української юридичної думки:

Ю. С. Шемшученко - голова, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук
В. Ф. Погорілко - заступник голови, доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В.Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Мироненко - доктор філософських наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
Ю. І. Римаренко - доктор філософських наук
В. Ф. Сіренко - член-кореспондент НАН України
В. І. Семчик - член-кореспондент НАН України
В. В. Цвєтков - член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук

Упорядкування:
кандидат юридичних наук І. Б. Усенко
кандидат юридичних наук Т. І. Бондарук
кандидат юридичних наук О. О. Самойленко

Відповідальний редактор 3-го тому
і автор вступного нарису

кандидат юридичних наук І. Б. Усенко

Автори біографічних довідок:
кандидати юридичних наук І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко, Т. Г. Андрусяк
Науково-допоміжну роботу здійснив Є. В. Ромінський

     Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 3: Історія держави і права України: козацько-гетьманська доба / Упорядники: І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук, О. О. Самойленко; відп. редактор І. Б. Усенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
     ІSВN 966-7791-22-Х
     ІSВN 966-7791-31-9

     Третій том «Антології української юридичної думки» містить праці відомих українських правознавців XIX—XX століть, присвячені дослідженню історії державно-правових інститутів козацько-гетьманської доби.
     Видання призначене для юристів, істориків, джерелознавців, викладачів і студентів, всіх, хто цікавиться історією України та її правовою системою.

ББК 67 я 43 (4 Укр)
ББК 67.0 : 67.3 я 43

ІSВN 966-7791-22-Х
ІSВN 966-7791-31-9 (т. 3)

© І. Б. Усенко, Бондарук,
О. О. Самойленко, упорядкування, 2003
© І. Б. Усенко, вступний нарис, 2003
© Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2003
© Видавничий Дім «Юридична книга», 2003 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg