Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право
Бібліографія праць - Праці 2003 року

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ

Том 5
Поліцейське та адміністративне право

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ
Видавничий Дім "Юридична книга"
2003

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 340.15 (082.2:477)
УДК 342
ББК 67.0 я 43
ББК 67.9 (4УКР) 301я43
А 72
П 69

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(протокол №2 від 7 лютого 2002 р.)

Редакційна колегія
Антології української юридичної думки:

Ю. С. Шемшученко - голова, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук
В. Ф. Погорілко - заступник голови, доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В.Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Мироненко - доктор філософських наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
Ю. І. Римаренко - доктор філософських наук
В. Ф. Сіренко - член-кореспондент НАН України
В. І. Семчик - член-кореспондент НАН України
В. В. Цвєтков - член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук

 

Упорядкування:
член-кореспондент Академії правових наук України,
доктор філософських наук Ю. І. Римаренко
член-кореспондент Академії правових наук України,
доктор юридичних наук В. Б. Авер'янов
кандидат юридичних наук І. Б. Усенко

Відповідальні редактори 5-го тому
Ю. І. Римаренко і В. Б. Авер'янов

Автори вступного нарису:
член-кореспондент Академії правових наук України,
доктор філософських наук Ю. І. Римаренко
член-кореспондент Академії правових наук України,
доктор юридичних наук В. Б. Авер'янов
кандидат юридичних наук І. Б. Усенко
доктор юридичних наук О. Ф. Андрійко
молодший науковий співробітник Ю. С. Педько

Автори біографічних довідок:
кандидати юридичних наук О.О. Самойленко, І. Б. Усенко
та В. М. Чисніков, а також В. В. Буран та Ю. С. Педько
Науково-допоміжну роботу здійснювали Є. В. Ромінський,
Т. В. Ходаківська
та Я. Г. Назарина

 

     Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 5: Поліцейське та адміністративне право / Упорядники: Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов, І. Б. Усенко; відп. редактори Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 600 с.
     ІSВN 966-7791-22-Х
     ІSВN 966-7791-33-5

     П'ятий том «Антології української юридичної думки» містить найбільш значущі праці відомих українських правознавців XIX—XX століть, присвячені дослідженню проблем наук поліцейського і адміністративного права. Увагу приділено особливостям формування в надрах поліцейського права підвалин адміністративно-правової науки.
     Видання призначене для юристів-науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також всіх, хто цікавиться проблемами науки адміністративного права, її еволюцією та тенденціями розвитку.

 

ББК 67.0 я 43
ББК 67.9 (4УКР) 301я43

ІSВN 966-7791-22-Х
ІSВN 966-7791-33-5 (т. 5)

 

© Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов,
І. Б. Усенко, упорядкування, 2003
© Ю. І. Римаренко, В. Б. Авер'янов, І. Б. Усенко,
О. Ф. Андрійко, Ю. С. Педько, вступний нарис, 2003
© Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2003
© Видавничий Дім «Юридична книга», 2003

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg