Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 6: Цивільне право
Бібліографія праць - Праці 2003 року

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЮРИДИЧНОЇ ДУМКИ

Том 6
Цивільне право

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ
Видавничий Дім "Юридична книга"
2003

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 340(082.2:470)
УДК 347(082.2:477)
ББК 67.0я43
ББК 67.9(4уКР)404я43
     А 72
     Ц 58

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(протокол №2 від 7 лютого 2002 р.)

Редакційна колегія
Антології української юридичної думки:

Ю. С. Шемшученко - голова, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук
В. Ф. Погорілко - заступник голови, доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В.Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Мироненко - доктор філософських наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
Ю. І. Римаренко - доктор філософських наук
В. Ф. Сіренко - член-кореспондент НАН України
В. І. Семчик - член-кореспондент НАН України
В. В. Цвєтков - член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук

Упорядкування:
академік Академії правових наук України,
доктор юридичних наук Я. М. Шевченко
кандидат юридичних наук І. Б. Усенко
кандидат юридичних наук Г. П. Тимченко
кандидат юридичних наук Т. І. Бондарук
кандидат юридичних наук С. Є. Морозова

Відповідальний редактор 6-го тому
доктор юридичних наук Я. М. Шевченко

Автори вступного нарису:
доктор юридичних наук Я. М. Шевченко
кандидат юридичних наук А. Ю. Бабаскін

Автори біографічних довідок:
доктори юридичних наук Я. М. Шевченко та Н. М. Хуторян,
кандидати юридичних наук І. Б. Усенко, Т. І. Бондарук,
І. В. Музика, О. О. Самойленко, С. В. Дріжчана,

науковий співробітник О. М. Малявко

Науково-допоміжну роботу здійснив Є. В. Ромінський

     Антологія української юридичної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 6: Цивільне право / Упорядники: Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Тимченко, Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова; відп. редактор Я. М. Шевченко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. — 584 с.
     ІSВN 966-7791-22-Х
     ІSВN 966-7791-34-3

     Шостий том «Антології української юридичної думки» містить праці відомих вітчизняних правознавців, присвячені дослідженню проблем цивільно-правових відносин у XVIII — на початку XX століття.
     Видання призначене для юристів-науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також всіх, хто цікавиться теоретичними розробками цивільного права минулих часів.

ББК 67.0я43
ББК 67.9(4УКР)404я43

ІSВN 966-7791-22-Х
ІSВN 966-7791-34-3 (т. 6)

© Я. М. Шевченко, І. Б. Усенко, Г. П. Тимченко,
Т. І. Бондарук, С. Є. Морозова,
упорядкування, 2003
© Я. М. Шевченко, А. Ю. Бабаскін,
вступний нарис, 2003
© Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2003
© Видавничий Дім «Юридична книга», 2003

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg