Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
ГОРА І.В., КОЛЕСНИК В.А. КРИМІНАЛІСТИКА: Посібник для підготовки до іспитів
 
І.В. ГОРА, В.А. КОЛЕСНИК

 

КРИМІНАЛІСТИКА

Посібник для підготовки до іспитів

ББК - 67.6я73
Г67

Автори:

Гора Ірина Віталіївна, кандидат юридичних наук, доцент;
Колесник Валерій Аркадійович, кандидат юридичних наук, доцент.

Рецензенти:

В.П. Бахін, доктор юридичних наук, професор;
О.І. Ізотов, кандидат юридичних наук, доцент

ГОРА І.В., КОЛЕСНИК В.А.
КРИМІНАЛІСТИКА: Посібник для підготовки до іспитів. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2003. - 146 с.

ISВN - 966-8037-II-1

     У навчальному посібнику запропоновано найбільш характерні питання, що входять до переліку запитань, які виносяться на іспити з криміналістики у вищих юридичних закладах освіти. Також подано короткі змістовні відповіді на них. Охоплено теми з розділів "Теоретичні основи криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика" у відповідності до типових програм.
     Для студентів, курсантів, слухачів, викладачів вищих юридичних закладів освіти і правових факультетів, а також практичних працівників і спеціалістів у галузі криміналістики.

Друкується в авторській редакції

© Гора І. В., Колесник В. А., 2003 р.
© Видавець ПАЛИВОДА А. В., 2003 р.
© Дизайн та макет обкладинки здійснено
студією «Ді-РЕКС Дизайн», 2003 р.
© Художник Лада Холошо, 2003 р.

ISВN - 966-8037-II-1


     Сучасна злочинність характеризується надзвичайною агресивністю, озброєністю, умінням гнучко пристосовуватися до нових умов. Постійно змінюється тактика, форми, методи протиправної діяльності. Такі обставини вимагають досконалого вивчення самої злочинності та різних форм і методів боротьби з нею. У вирішенні цих завдань активну й важливу роль відіграють юридичні науки і серед них - криміналістика, яка виступає на передньому рубежі боротьби зі злочинністю.
     Без знань положень, що розробляються криміналістикою, не можна уявити діяльність осіб, які проводять виявлення й розслідування злочину, його судовий розгляд чи стоять на захисті прав учасників кримінального судочинства. Саме тому ця навчальна дисципліна є професійно орієнтованою і обов'язковою для вивчення у вищих навчальних закладах та факультетах юридичного профілю.
     Традиційно курс криміналістики як навчальна дисципліна вміщує чотири частини: "Вступ і теоретичні основи криміналістики", "Криміналістична техніка", "Криміналістична тактика", "Методика розслідування злочинів". У більшості випадків криміналістику вивчають протягом двох семестрів. За підсумками вивчення перших двох розділів складають залік, а за результатами вивчення дисципліни - курсовий екзамен.
     Пропоноване навчальне видання містить перелік основних найбільш характерних запитань і коротких, але змістовних відповідей на них з кожної теми за трьома розділами криміналістики. Пропоновані відповіді не претендують на абсолютну повноту й всебічність розкриття кожного питання, оскільки для цього необхідно звернутися до передбаченої програми з криміналістики, планів семінарських та практичних занять і рекомендованої викладачем під час читання лекцій навчальної, наукової та іншої довідкової літератури. Проте систематизований виклад коротких відповідей на основні запитання, що дають можливість перевірити цілісне засвоєння навчального матеріалу, слугуватиме своєрідним опорним конспектом під час підготовки до іспитів з криміналістики. Водночас такий посібник може бути прекрасним засобом для самоконтролю рівня засвоєння окремих тем протягом їх вивчення.
     У нашому посібнику не висвітлені питання четвертого розділу - "Методика розслідування злочинів". Вважаємо, що розкриття питань цього розділу потребує окремого видання, оскільки методика розслідування злочинів має специфічний характер. Теми з методики розслідування злочинів у певних закладах освіти юридичного профілю викладають в різному переліку загальної тематики й у різних обсягах, що зумовлено потребами професійної практики випускників.


 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg