Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.
 
Hаціональна академія наук України
Інститут держави і права імені. В.М. Корецького НАН України

 

 

Ю Р И Д И Ч Н А
енциклопедія

5 том
П - С

 

Київ
Видавництво
«Українська енциклопедія»
імені М. П. Бажана
2003

 

ББК  67я2
    Ю70

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. — К.: "Укр. енцикл.", 2003. — Т. 5: П - С. — 736 с.: іл.

     Юридична енциклопедія — перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право.
     У п'ятому томі подано 1668 статей, карти та ілюстративний матеріал.
     Розрахована на широке коло читачів.

 

Редакційна колегія 5-го тому:

ШЕМШУЧЕНКО Ю. С. (голова редколегії)
ЗЯБЛЮК М. П. (заступник голови)
ГОРБАТЕНКО В. П. (відповідальний секретар)
ЗАЙЧУК О. В.
КОСТЕНКО О. М.
КРЕСІНА І. О.
МАЛЯРЕНКО В. Т.
МИРОНЕНКО О. М.
МУЗИКА А. А.
НАГРЕБЕЛЬНИЙ В. П.
ПІДОПРИГОРА О. А.
ПОГОРІЛКО В. Ф.
РАБІНОВИЧ П. М.
СЕГАЙ М. Я.
СЕМЧИК В. І.
УСЕНКО І. Б.
ХУТОРЯН Н. М.
ШАПОВАЛ В. М.
ШЕВЧЕНКО Я. М.

 


 

У ПІДГОТОВЦІ 5-го ТОМУ ЮРИДИЧНОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ

 

 

Наукові консультанти і рецензенти

 

В. Б. АВЕР'ЯНОВ доктор юридичних наук, член-кореспондент АПНУ
В. І. АКУЛЕНКО доктор юридичних наук
В. Д. БАБКІН доктор юридичних наук, академік АПНУ
С. В. БОБРОВНИК кандидат юридичних наук
І. Л. БУТИЧ кандидат історичних наук
Л. К. ВОРОНОВА доктор юридичних наук, академік АПНУ
В. Д. ГОНЧАРЕНКО доктор юридичних наук, член-кореспондент АПНУ
В. Н. ДЕНИСОВ доктор юридичних наук, член-кореспондент АПНУ
І. П. КОЗАЧЕНКО доктор юридичних наук
В. О. КОЗЕНЮК кандидат юридичних наук
О. М. КОСТЕНКО доктор юридичних наук
П. Ф. КУЛИНИЧ кандидат юридичних наук
Н. Р. МАЛИШЕВА доктор юридичних наук, член-кореспондент АПНУ
А. А. МУЗИКА доктор юридичних наук
В. П. НАГРЕБЕЛЬНИЙ кандидат юридичних наук, член-кореспондент АПНУ
М. В. ОНІЩУК кандидат юридичних наук
В. Б. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ доктор медичних наук
О. А. ПІДОПРИГОРА доктор юридичних наук, академік АПНУ
В. Ф. ПОГОРІЛКО доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент АПНУ
П. М. РАБІНОВИЧ доктор юридичних наук, член-кореспондент АПНУ
М. Я. СЕГАЙ доктор юридичних наук, академік АПНУ
В. І. СЕМЧИК доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України, академік АПНУ
Ю. М. ТОДИКА доктор юридичних наук, академік АПНУ
І. Б. УСЕНКО кандидат юридичних наук
В. М. ШАПОВАЛ доктор юридичних наук
Я. М. ШЕВЧЕНКО доктор юридичних наук, академік АПНУ
В. В. ЦВЄТКОВ доктор юридичних наук, член-кореспондент НАН України, академік АПНУ
Н. М. ХУТОРЯН доктор юридичних наук
П. Л. ЯРОЦЬКИЙ доктор філософських наук

 

Працівники Центру організаційного та науково-методичного
забезпечення підготовки Юридичної енциклопедії
Інституту держави і права
імені В. М. Корецького НАН України

 

В. П. ГОРБАТЕНКО доктор політичних наук, завідувач Центру
О. В. БАТАНОВ кандидат юридичних наук
В. А. ЧЕХОВИЧ кандидат юридичних наук
Ю. Я. КАСЯНЕНКО старший науковий співробітник
Н. Я. ПРОХОРЕНКО науковий редактор
О. В. КУКУРУЗ старший методист
Л. М. РАДЧИНСЬКА старший методист
С. М. ОПАНАСЮК старший лаборант

 

© Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького
НАН України, 2003

 

© Видавництво
«Українська енциклопедія»
ім. М. П. Бажана, 2003

ISВN 966-7492-00-1 (т. 1)
ISВN 966-7492-02-8 (т. 2)
ISВN 966-7492-03-6 (т. 3)
ISВN 966-7492-04-4 (т. 4)
ISВN 966-7492-05-2 (т. 5)

 

Юридична енциклопедія — перший в Україні багатотомний систематизований звід знань про державу і право. Видається за постановою Президії Національної академії наук України «Про підготовку фундаментальної Юридичної енциклопедії» від 8.ІХ 1993 та постановою Кабінету Міністрів України «Про державну підтримку видання "Юридичної енциклопедії"» від 29.11 1996. Енциклопедія виходить у шести томах, міститиме бл. 10 тисяч термінів. Значна їх частина вводиться в енциклопедичний обіг уперше.
     Видання базується на сучасному рівні правових знань і досягненнях як вітчизняної, так і світової юриспруденції. В енциклопедії подано поняття і категорії усіх галузей та інститутів права. Розкриваються стрижневі положення Конституції України як основного політико-правового документа держави. Окреслено зміст законодавства у регулюванні суспільних відносин, забезпеченні прав та свобод людини і громадянина. Значна група статей стосується органів законодавчої, виконавчої і судової влади, а також органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян. Вміщено відомості про юридичні науково-дослідні установи та навчальні заклади в Україні. Широко представлена в Юридичній енциклопедії історична тематика. Це, зокрема, статті про суспільно-політичний і державний устрій України на всіх етапах її розвитку, державні та юридичні інституції минулого, пам'ятки українського права тощо. В енциклопедії вміщуються статті, що дають уявлення про державно-політичний і правовий устрій країн світу. Є також терміни, що стосуються окремих державних органів чи важливих законодавчих актів зарубіжних країн.
     Великий масив займає міжнародно-правова тематика: статті про міжнародні договори, конвенції, декларації та інші документи, учасником яких є Україна або які становлять для неї інтерес. Наводяться відомості про міжнародні організації, спеціалізовані органи та установи Організації Об'єднаних Націй тощо. З енциклопедії можна також дізнатися про основні вітчизняні та зарубіжні державно-правові школи і вчення, визначних державних діячів, правознавців, юристів-практиків. Юридична енциклопедія оснащена науково-довідковим апаратом. До багатьох статей подаються бібліографія, ілюстрації, портрети, карти.
     Авторами енциклопедії є провідні правознавці і висококваліфіковані юристи-практики. Серед них — академіки і члени-кореспонденти Національної академії наук України, академіки і члени-кореспонденти Академії правових наук України та ін. Юридична енциклопедія розрахована не лише на професійних юристів — теоретиків і практиків, працівників державних і правоохоронних органів. Вона адресується усім, хто цікавиться питаннями правового регулювання суспільних відносин, державного будівництва в Україні.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg