Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Законодавство України: Проблеми та перспективи розвитку. - Вип.4. - К.:2003. - 124 c.
 
Київський університет права

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Збірник матеріалів
міжвузівської наукової студентської конференції
(25-30 січня 2003 р. м. Косів, Івано-Франківської обл.)

 

Випуск четвертий

 

Засновано 2000 р.

 

Київ — 2003

Редакційна колегія:
     Академік НАН України Ю.С. Шемшученко (голова), кандидат юридичних наук А.І. Дмитрієв (заступник), кандидат юридичних наук С.В. Бобровник (відповідальний секретар), доктор юридичних наук О.Ф. Андрійко, член-кореспондент НАН України В.Ф. Погорілко, член-кореспондент НАН України В.І. Семчик, доктор юридичних наук О.М. Костенко, кандидат юридичних наук Т.І. Тарахонич, кандидат юридичних наук І.М. Кучеренко, Г.П. Педай (редактор).

     У четвертому випуску збірника матеріалів міжвузівської студентської наукової конференції опубліковані статті викладачів, науковців, аспірантів, здобувачів та студентів, в яких аналізується сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України. Висвітлюються актуальні проблеми теорії законодавства, сучасного конституційного, адміністративного, цивільного, підприємницького, аграрного, екологічного, кримінального та міжнародного права.
     Розрахований на студентів, науковців, юристів-практиків та всіх, хто цікавиться проблемами правознавства.

Рекомендовано до друку
вченою радою
Київського університету права
Протокол №12 від 24.06.2003

Адреса редколегії:
01001 Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.

© Київський університет права, 2003

Докорінні зміни, що відбулися в політичному, економічному та соціальному житті України у зв'язку з проголошенням її незалежності та переходом до нових форм господарювання, об'єктивно зумовили бурхливий розвиток національного законодавства. Динамізм законодавства своєю чергою потребує формування науково обґрунтованої програми його функціонування та розвитку. У процесі наукового дослідження проблем розвитку законодавства України важливе широке обговорення їх науковцями та майбутніми юристами-практиками — студентами юридичних вузів. Саме таку мету поставили перед собою організатори традиційної щорічної студентської міжвузівської наукової конференції «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку», яка відбулася у м. Косів Івано-Франківської області в січні 2003 р.
Ініціатори та організатори проведення конференції — Інститут держави і права їм. В.М.Корецького НАН України та Київський університет права, а учасники — викладачі та студенти Київського університету права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, університету «Києво-Могилянська академія», Прикарпатського "державного університету імені Василя Стефаника, Рівненської філії Київського університету права.
Мета конференції, яка проходила у формі пленарних та секційних засідань, — обговорення актуальних проблем сучасного законодавства України, аналіз чинників, що впливають на його дієвість і системність, а також дослідження шляхів його розвитку та вдосконалення.
На пленарному засіданні були обговорені питання еволюції сучасного міжнародного права, соціально-філософські аспекти категорій «правова система» , «юридичні колізії», міжнародних стандартів у сфері інформаційного законодавства України, впровадження інтегрованих освітньо-професійних програм у процес підготовки юристів та ін.
На секціях засідання були організовані за тематичними проблемами. На секції І обговорювалися такі проблеми теорії держави і права: юридична відповідальність, розвиток правової системи України, особливості економічної функції держави, удосконалення юридичної техніки в Україні, сутність держави, розмежування галузей сучасного права.
На секції II «Конституційне, адміністративне та фінансове право» — проблеми адміністративної відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму, адміністративної реформи в Україні, особливості конституційного розвитку пострадянських держав, сутність інституту адміністративної юстиції.
Найчисленнішою за кількістю учасників стала секція III «Цивільне, трудове та підприємницьке право», на якій аналізувалися різні аспекти регулювання обміну депозитних сертифікатів, світовий досвід застосування різних методів банкрутства в разі неплатоспроможності суб'єктів господарювання та їх вплив на економіку країн, проблеми трудового законодавства, правового статусу організацій орендарів, реалізації корпоративних прав, договорів субпідряду на капітальне будівництво та інші.
Проблеми правового статусу сільськогосподарських акціонерних товариств, правового режиму земель фермерських господарств, організаційно-правових форм іноземного інвестування в Україну та боротьби з міжнародним тероризмом стали предметом обговорення на секції IV.
У збірнику вміщені доповіді й повідомлення, які були виголошені на пленарному й секційних засіданнях.
Організатори конференції висловлюють щиру вдячність усім учасникам конференції, колективу пансіонату "Карпатські зорі", який очолює директор Андрій Андрійович Миколюк, за гостинність, сприяння у проведенні конференції та організацію відпочинку учасників.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg