Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 7: Кримінальне право. Кримінальний процес
 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

 

АНТОЛОГІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
ЮРИДИЧНОЇ
ДУМКИ

 

 

Том 7
Кримінальне право.
Кримінальний процес

 

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ
Видавничий Дім "Юридична книга"
2004

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 340.15 (082.2:470)
УДК 343.2/7 (477) «17/19» (082)
ББК 67.0 я 43
ББК 67.9 (4УКР) 408я43
А 72
K 82

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(протокол №2 від 7 лютого 2002 р., протокол № 5 від 25 березня 2004 р.)

Редакційна колегія
Антології української юридичної думки:

Ю. С. Шемшученко - голова, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук
В. Ф. Погорілко - заступник голови, доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В.Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Мироненко - доктор філософських наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
Ю. І. Римаренко - доктор філософських наук
В. Ф. Сіренко - член-кореспондент НАН України
В. І. Семчик - член-кореспондент НАН України
В. В. Цвєтков - член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук

Упорядкування:
доктор юридичних наук О. М. Костенко
кандидат юридичних наук О. О. Кваша

Відповідальний редактор 7-го тому
доктор юридичних наук О. М. Костенко

Автори вступного нарису:
доктор юридичних наук О. М. Костенко
кандидат юридичних наук О. О. Кваша

Автори біографічних довідок:
кандидати юридичних наук І. Б. Усенко, О. О. Кваша, М. І. Сірий,
Т. І. Бондарук, І. В. Музика, О. О. Самойленко

молодші наукові співробітники М. В. Сіроткіна, С. В. Прилуцький

Науково-допоміжну роботу здійснили
Д. Л. Виговський, О. В. Пугачук, Є. В. Ромінський

     Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 7: Кримінальне право. Кримінальний процес / Упорядники: О. М. Костенко, О. О. Кваша; відп. редактор О. М. Костенко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 616 с.
     ІSВN 966-7791-22-Х
     ІSВN 966-7791-37-8

     У цьому томі подані праці українських правознавців XVIII — початку XX ст. з кримінального права і процесу, які викликають інтерес з точки зору розвитку сучасної юридичної науки в Україні.
     Видання буде корисним для науковців, аспірантів, студентів і всіх, кого цікавить юриспруденція.

ББК 67.0 я 43
ББК 67.9 (4УКР) 408я43

ІSВN 966-7791-22-Х
ІSВN 966-7791-37-8 (т. 7)

© О. М. Костенко, О. О. Кваша, упорядкування, 2004
© О. М. Костенко, О. О. Кваша, вступний нарис, 2004
© Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2004
© Видавничий Дім «Юридична книга», 2004

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg