Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 9: Юридична наука радянської доби
 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

 

АНТОЛОГІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
ЮРИДИЧНОЇ
ДУМКИ

 

 

Том 9
Юридична наука
радянської
доби

 

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ
Видавничий Дім "Юридична книга"
2004

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 340 (082.2:470)
УДК 340 (082)
ББК 67.0 я 43
ББК 67.0 я 43
А 72
Ю 70

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(протокол №2 від 7 лютого 2002 р., протокол № 10 від 15 липня 2004 р.)

Редакційна колегія
Антології української юридичної думки:

Ю. С. Шемшученко - голова, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук
В. Ф. Погорілко - заступник голови, доктор юридичних наук
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В.Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Мироненко - доктор філософських наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
Ю. І. Римаренко - доктор філософських наук
В. Ф. Сіренко - член-кореспондент НАН України
В. І. Семчик - член-кореспондент НАН України
В. В. Цвєтков - член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук

Упорядкування:
член-кореспондєнт АПрН України, доктор юридичних наук В. Б. Авер'янов; член-кореспондент АПрН України, доктор юридичних наук О. М. Костенко; член-кореспондент АПрН України, кандидат юридичних наук В. П. Нагребельний; член-кореспондент НАН України, доктор юридичних наук В. Ф. Погорілко; кандидат юридичних наук К. О. Савчук, кандидат юридичних наук І. Б. Усенко; кандидат юридичних наук Г. П. Тимченко

Відповідальний редактор 9-го тому
кандидат юридичних наук В. П. Нагребельний

Автори вступного нарису:
академік НАН України Ю. С. Шемшученко
кандидат юридичних наук В. П. Нагребельний
кандидат юридичних наук І. Б. Усенко

Автори біографічних довідок:
академік НАН України, доктор юридичних наук Ю. С. Шемшученко, доктори юридичних наук Ю. В. Баулін, В. Д. Гончаренко, В. Н. Денисов, О. М. Костенко, Н. М. Оніщенко, В. І. Семчик, Н. М. Хуторян; кандидати юридичних наук Т. Г. Андрусяк, П. П. Андрушко, О. А. Бигич, Ю. Л. Бошицький, Н. В. Воротіна, В. К. Гіжевськнй, Т. А. Костецька, А. О. Макаренко, П. П. Музиченко, Г. О. Мурашин, Ю. С. Педько, С. В. Прилуцький, К. О. Савчук, І. Ф. Севрюкова, М. П. Огадник, Т. І. Тарахонич, Г. П. Тимченко, І. Б. Усенко, Н. В. Хорощак; кандидат філософських наук В. О. Антонов; наукові співробітники Н. Г. Григорук, І. М. Проценко, М. В. Сіроткіна, Н. М. Слободян, М. О. Теплюк

Науково-допоміжну роботу здійснили
Д. А. Виговський, Н. М. Камінська, Ю. Я. Касяненко, Є. В. Ромінський

     Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. Том 9: Юридична наука радянської доби / Упорядники: В. Б. Авер'янов, О. М. Костенко, В. П. Нагребельний, В. Ф. Погорілко, К. О. Савчук, І. Б. Усенко, Г. П. Тимченко; відп. редактор В. П. Нагребельний. — К.; Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. — 848 с.
     ІSВN 966-7791-22-Х
     ІSВN 966-7791-38-6

     Дев'ятий том «Антології української юридичної думки» містить праці відомих радянських вітчизняних правознавців XX століття, присвячені проблемам права.
     Видання призначене для вчених-правознавців, істориків, викладачів, аспірантів та студентів і всіх, хто цікавиться вітчизняною юридичною наукою радянського періоду та її історією.

ББК 67.0 я 43
ББК 67.0 я 43

ІSВN 966-7791-22-Х
ІSВN 966-7791-38-6 (т. 9)

© В. Б. Авер'янов, О. М. Костенко, В. П. Нагребельний,
В. Ф. Погорілко, К. О. Савчук, І. Б. Усенко, Г. П. Тимченко,
упорядкування, 2004
© Ю. С. Шемшученко, В. П. Нагребельний, І. Б. Усенко,
вступний нарис, 2004
© Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2004
© Видавничий Дім «Юридична книга», 2004

 

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg