Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Антологія сучасної юридичної науки: В 10 т.- Том 10: Юридична наука незалежної України
 

Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України

 

 

АНТОЛОГІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
ЮРИДИЧНОЇ
ДУМКИ

 

 

Том 10
Юридична наука
незалежної
України

 

За загальною редакцією
академіка НАН України
Ю.С. Шемшученка

 

Київ
Видавничий Дім "Юридична книга"
2005

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 340 (082)
ББК 67.0я43
А 72

Затверджено до друку Вченою радою
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України
(протокол №2 від 7 лютого 2002 р., протокол № 10 від 15 липня 2004 р.)

Редакційна колегія
Антології української юридичної думки:

Ю. С. Шемшученко - голова, академік НАН України, іноземний член Російської Академії наук
В. Ф. Погорілко - заступник голови, член-кореспондент НАН України
І. Б. Усенко - відповідальний секретар, кандидат юридичних наук
В. Б. Авер'янов - доктор юридичних наук
В.Д. Бабкін - доктор юридичних наук
В. П. Горбатенко - доктор політичних наук
В. Н. Денисов - доктор юридичних наук
О. В. Зайчук - доктор юридичних наук
О. М. Костенко - доктор юридичних наук
І. О. Кресіна - доктор політичних наук
О. М. Мироненко - доктор філософських наук
В. П. Нагребельний - кандидат юридичних наук
Ю. І. Римаренко - доктор філософських наук
В. Ф. Сіренко - член-кореспондент НАН України
В. І. Семчик - член-кореспондент НАН України
В. В. Цвєтков - член-кореспондент НАН України
Я. М. Шевченко - доктор юридичних наук

Упорядкування:
член-кореспондент НАН України В. Ф. Погорілко; кандидати юридичних наук І. Б. Усенко і
Н. М. Пархоменко

Відповідальні редактори 10-го тому:
академік НАН України Ю. С. Шемшученко; член-кореспондент НАН України В. Ф. Погорілко

Автор вступного нарису
академік НАН України Ю. С. Шемшученко

Автори біографічних довідок:
доктор політичних наук В. П. Горбатенко, кандидат юридичних наук І. Б. Усенко

Науково-допоміжну роботу здійснили
Є. В. Ромінський, Ю. Я. Касяненко, О. В. Кукуруз

     Антологія української юридичної думки. В 10 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. - К.; Вид. Дім «Юридична книга». Роки видання — 2005-2005.

     ISBN 966-7791-22-X

     Том 10: Юридична наука незалежної України / Упорядники: В. Ф. Погорілко, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко; відп. редактори Ю. С. Шемшученко і В. Ф. Погорілко. — К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2005. — 944 с.
ISBN 966-7791-39-4

 

     Десятий, останній том «Антології української юридичної думки» містить праці відомих сучасних українських вчених, присвячені різним аспектам державознавства і правознавства.
     Видання призначене для вчених-правознавців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться сучасною українською юридичною наукою.

ББК 67.0 я 43

ІSВN 966-7791-22-Х
ІSВN 966-7791-39-4 (т. 10)

© В. Ф. Погорілко, І. Б. Усенко, Н. М. Пархоменко,
упорядкування, 2005
© Ю. С. Шемшученко, вступний нарис, 2005
© Інститут держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України, 2005
© Видавничий Дім «Юридична книга», 2005

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg