Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О. Комерційні найменування: основні правові аспекти. Наук.-практ. вид.
 

ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ

 

Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ, О.О, КОЗЛОВА, Г. О. АНДРОЩУК

КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ:

основні
правові аспекти

 

Київ
"Юридична думка"
2006

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

 

УДК 347.778
ББК Х623.3(Укр)
     Б 72


Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України

     
     Бошицький Ю.Л., Козлова О.О., Андрощук Г.О.
     Комерційні найменування: основні правові аспекти.
Наук.-практ. вид. / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. -216 с.

ISBN 966-8602-34-Х

     Досліджено теоретичні і практичні проблеми правової охорони комерційних найменувань.
     Проаналізовано визначення поняття комерційного найменування, його значення для розвитку підприємництва, прослідковано історію розвитку правового регулювання комерційних найменувань. Значну увагу приділено особливостям змісту права на комерційне найменування, аналізу порушень прав на нього, проблемам судового і адміністративного захисту, аналізу міжнародно-правового регулювання комерційного найменування. Подано загальний аналіз та коментар законодавства зарубіжних країн у сфері правової охорони комерційних найменувань, добірку нормативних актів України та зарубіжних країн щодо регулювання права на комерційне найменування.
     Для керівників підприємств, організацій, приватних підприємців, наукових і практичних працівників у сфері інтелектуальної власності, студентів, аспірантів і викладачів, широкого кола читачів, що цікавляться питаннями права інтелектуальної власності.

     Рецензенти: О.П. Орлюк, доктор юридичних наук;
                          М.К. Галянтич, кандидат юридичних наук

 

ISBN 966-8602-34-Х

© Бошицький Ю.Л., Козлова О.О.,
Андрощук Г.О., 2006
© ТОВ «Видавництво «Юридична думка»,
2006

 

ПЕРЕДМОВА

Розбудова ринкових відносин в Україні, що нерозривно пов'язана з виробництвом та використанням конкурентоспроможної продукції та наданням широкого спектру послуг, потребує формування відповідного механізму правомірного використання та захисту таких об'єктів промислової власності, як комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки тощо. Ці об'єкти виступають необхідними атрибутами комерційної, підприємницької, виробничої і зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності.
Найменш дослідженим об'єктом з-поміж зазначених комерційних позначень є комерційне найменування. Сьогодні комерційне найменування виступає як важливий елемент у системі взаємовідносин між виробниками та споживачами, має першочергове значення як могутній економічний фактор стабільності й добробуту фірми, адже є своєрідним відображенням ділового реноме фірми, складовою її престижу та авторитету. Вдало підібране комерційне найменування може відігравати значну роль для реклами, збільшення обсягів продажу і врешті - подальшого розвитку виробництва. Однак для того, щоб цей об'єкт міг ефективно використовуватися в економічному обігу, необхідна належна регламентація його правового режиму, а також відносин між суб'єктами ринку, які використовують комерційне найменування.
Правового регулювання комерційних найменувань на законодавчому рівні в Україні поки ще немає. Це становить значну проблему для підприємців, оскільки відсутній правовий інструментарій захисту їх комерційних найменувань. Крім того, ретельного дослідження потребує міжнародний досвід правового регулювання комерційних найменувань з метою вдосконалення національного законодавства.
У сфері правової охорони комерційних найменувань гостро відчувається відсутність спеціальних наукових досліджень. Тому з огляду на соціальну потребу актуальність проблематики цього науково-практичного видання "Комерційні найменування: основні правові аспекти" не викликає сумніву. Автори збірника здійснили ґрунтовну теоретичну розробку проблем сучасного і перспективного розвитку системи охорони комерційних найменувань, показали шляхи вдосконалення національного законодавства в умовах розвитку ринкових відносин.
У книзі проаналізовано теоретико-правові та практичні аспекти визначення поняття комерційного найменування, розглянуто його значення для економічного розвитку держави, розкрито особливості змісту права на зазначений об'єкт.
Авторами висвітлені також питання діяльності міжнародних організацій щодо правового регулювання комерційних найменувань, подано коментар зарубіжних законодавчих актів. Змістовним є також порівняльний аналіз законодавств і правових доктрин зарубіжних країн із законодавством України щодо охорони комерційних найменувань, запропоновано певні удосконалення національного законодавства в зазначеній сфері.
У виданні знайшли відображення і проблемні питання цивільно-правового, адміністративного та кримінального захисту права на комерційне найменування, наведено поширені випадки порушення прав на цей об'єкт.
Особливістю цього науково-практичного видання є словник-довід-ник, що містить визначення термінів, які стосуються загальних цивільно-правових та економічних понять господарської діяльності, правового статусу підприємств, організацій, установ, конкурентного законодавства, об'єктів права інтелектуальної, зокрема промислової, власності.
На увагу читачів заслуговують також додатки, у яких вперше зроблено підбір нормативних актів України та зарубіжних країн стосовно регулювання комерційних найменувань.
Це науково-практичне видання, підготовлене в Міжнародному центрі правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, буде корисним підприємцям, юристам, економістам, студентам, викладачам юридичних вузів, фахівцям у сфері права інтелектуальної власності, може бути використане для подальших наукових досліджень, розробки нормативно-правових актів у сфері регулювання відносин щодо використання комерційних найменувань.

Ю.С. Шемшученко,
академік НАН України,
директор Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України

ЗМІСТ

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg