Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Муніципальне право України: Підручник/ Кол. авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького.
 
КНИГА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Муніципальне право України


Підручник

За редакцією
В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького


ББК 67.9(4УКР)301я7
     M90

 

Затверджено Міністерством освіти і науки України
як підручник для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів
(лист № 14/18.2-1836 від 28 липня 2005 р.)

Рекомендовано Вченою радою Київського університету права
Рекомендовано Вченою радою Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН УкраїниКолектив авторів:

В. Ф. Погорілко, член-кореспондент НАН України, академік АПрН України, доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - передмова, розділ І;
О. Ф. Фрицький, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права Юридичної академії МВС України, м. Дніпропетровськ, заслужений діяч науки і техніки України - розділи VI, VII, VIII;
М. О. Баймуратов, доктор юридичних наук, професор кафедри правознавства Маріупольського державного гуманітарного університету - розділи V, XIII, XIV, XV;
М. І. Корнієнко, кандидат юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор МАУП - розділи ІІІ, X;
Б. А. Пережняк, кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету Одеської національної юридичної академії - розділ II (у співавторстві з О. В. Батановим), розділ IX;
Н. К. Ісаєва, кандидат юридичних наук, ст. науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України - розділ XII;
О. В. Батанов, кандидат юридичних наук, науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України -розділ II (у співавторстві з Б. А. Пережняком), розділи IV, XVI.

Рецензенти:

В. М. Кампо, кандидат юридичних наук, завідувач кафедри муніципального права Академії муніципального управління;
В. В. Кравченко, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Університету економіки і права "КРОК", заслужений юрист України;
М. О. Пухтинський, кандидат юридичних наук, Голова Фонду сприяння розвитку місцевого самоврядування України.

     Муніципальне право України: Підручник/ Кол. авт.; За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с.

     ISBN 966-667-191-3

     У підручнику всебічно висвітлені питання як загальної теорії муніципального права (предмет, метод, джерела, система тощо), так і окремих його інститутів. Значна увага приділяється територіальним громадам, представницьким органам місцевого самоврядування, особливостям правового статусу органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя та муніципальним асоціаціям в Україні, міжнародним зв'язкам і стандартам у системі місцевого самоврядування, гарантіям місцевого самоврядування та проблемам юридичної відповідальності суб'єктів муніципально-правових відносин.
     Розраховано на науковців, викладачів, студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, посадових осіб і керівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

ББК 67.9(4УКР)301я7

ISBN 966-667-191-3

© Колектив авторів, 2006
© Юрінком Інтер, 2006

 

 
ПЕРЕДМОВА

 Після проголошення незалежності України і прийняття чинної Конституції України  відбулися і продовжують відбуватися радикальні процеси демократизації суспільства і  держави. Складовою частиною цих процесів є визнання і гарантування місцевого  самоврядування в Україні, яке нині стало реалією суспільного життя.
     Донині тривають гарячі дискусії щодо його доцільності і природи, продовжується  формування його системи, яка тривалий час, на жаль, залишається незавершеною, але  дедалі відчутнішими й очевиднішими стають результати його функціонування в селах,  селищах і містах, дедалі більше поваги виявляють до органів і посадових осіб місцевого  самоврядування органи державної влади та їхні посадові особи. Визнання  територіальних громад первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним  носієм його функцій і повноважень, надання якісно нового статусу місцевим радам і  утворення одноособових інститутів місцевого самоврядування — сільських, селищних,  міських голів — змінило не лише механізм здійснення публічної влади на місцях, а й  політичну систему всього суспільства. Нині на часі його реформування і реформування  політичної системи в цілому.
     Становлення місцевого самоврядування супроводжується бурхливим розвитком  законодавства в цій галузі, багатогранною локальною нормотворчістю і ратифікацією  відповідних міжнародно-правових актів. Закономірним наслідком цього нормотворчого  процесу є становлення якісно нового інституту конституційного права та нової галузі  права — муніципального права України, основними джерелами якої є чинна Конституція  України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997p.), Європейська  Хартія про місцеве самоврядування, Конституція Автономної Республіки Крим та Закон  України «Про столицю України — місто-герои Київ» та низка інших нормативно-правових  актів.
     Реалізація муніципального права, його подальший розвиток і вдосконалення залежать  значною мірою від розвитку відповідної галузі науки та навчальної дисципліни.
     Мета цього підручника — допомогти не лише студентам, а й усім, кого цікавить  історія  муніципального права в Україні, а також зміст, сутність, правова природа й  характерні ознаки місцевого самоврядування.

ЗМІСТ

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg