Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 3 ч. / [За заг. ред. проф.П.Ф. Мартиненка]
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ (м. Київ)

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИВАТНОГО ПРАВА І ПІДПРИЄМНИЦТВА
АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Серія «Інноваційні освітні технології у муніципальному праві»


Барвіцький В.Ю.
Батанов О.В.

Муніципальне право зарубіжних країн

 

Навчальний посібник
Частина IІІ

За загальною редакцією П.Ф. Мартиненка

КИЇВ
ЗНАННЯ УКРАЇНИ
2006


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ


ББК 67.301я73
     M90

Рецензенти:

Корнієнко М.І. - професор Міжрегіональної академії управління персоналом, суддя Конституційного Суду України у відставці, канд. юрид. наук;
Пухтинський М.О. - голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, канд. юрид. наук;
Фрицький Ю.О. - професор, завідувач кафедри конституційного права Академії муніципального управління, канд. юрид. наук.

Серію засновано в 2002 р.
кафедрою муніципального права юридичного факультету
Академії муніципального управління
(протокол №2 від 25 жовтня 2002 р.)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист №14/18.2-1225 від 31 травня 2005 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою НДІ приватного права
і підприємництва Академії правових наук України
(протокол №3 від 23 березня 2005 р.)

     Видання здійснене за сприяння Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй / Муніципальної програми врядування та сталого розвитку.
     Думки, виражені у цій публікації, відображають виключно погляди її авторів і в жодному разі не повинні ототожнюватися із поглядами Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй / Муніципальної програми врядування та сталого розвитку.

     Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: У 3 ч. / [За заг. ред. проф. П.Ф. Мартиненка]. - К.: Знання України, 2005-2006. - (Інновац. освіт, технології у муніцип. праві).
     Ч. 3 / Авт. й упоряд.: В.Ю. Барвіцький, О.В. Батанов. — 2006. — 284 с. — ISBN 966-316-104-3

     У посібнику наведено витяги з конституцій зарубіжних країн у частині, що встановлює засади місцевого самоврядування. Також у збірнику розміщено основні міжнародно-правові стандарти місцевого самоврядування українською, російською, англійською й французькою мовами.
     Для викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, громадсько-політичних діячів, експертів і фахівців з питань місцевого самоврядування та .муніципального права зарубіжних країн, а також широкого кола читачів, які цікавляться муніципальним житіям у зарубіжних країнах.

ББК 67.301я73

ISBN 966-316-104-3

© Барвіцький В.Ю., Батанов О.В, 2006.

 

 
ПЕРЕДМОВА

Після проголошення незалежності України і прийняття чинної Конституції України  відбулися і продовжують відбуватися радикальні процеси демократизації суспільства і  держави. Складовою частиною цих процесів є визнання і гарантування місцевого  самоврядування в Україні, яке нині стало реалією суспільного життя.
Донині тривають гарячі дискусії щодо його доцільності і природи, продовжується  формування його системи, яка тривалий час, на жаль, залишається незавершеною, але  дедалі відчутнішими й очевиднішими стають результати його функціонування в селах,  селищах і містах, дедалі більше поваги виявляють до органів і посадових осіб місцевого  самоврядування органи державної влади та їхні посадові особи. Визнання  територіальних громад первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним  носієм його функцій і повноважень, надання якісно нового статусу місцевим радам і  утворення одноособових інститутів місцевого самоврядування — сільських, селищних,  міських голів — змінило не лише механізм здійснення публічної влади на місцях, а й  політичну систему всього суспільства. Нині на часі його реформування і реформування  політичної системи в цілому.
Становлення місцевого самоврядування супроводжується бурхливим розвитком  законодавства в цій галузі, багатогранною локальною нормотворчістю і ратифікацією  відповідних міжнародно-правових актів. Закономірним наслідком цього нормотворчого  процесу є становлення якісно нового інституту конституційного права та нової галузі  права — муніципального права України, основними джерелами якої є чинна Конституція  України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997p.), Європейська  Хартія про місцеве самоврядування, Конституція Автономної Республіки Крим та Закон  України «Про столицю України — місто-герои Київ» та низка інших нормативно-правових  актів.
Реалізація муніципального права, його подальший розвиток і вдосконалення залежать  значною мірою від розвитку відповідної галузі науки та навчальної дисципліни.
Мета цього підручника — допомогти не лише студентам, а й усім, кого цікавить  історія  муніципального права в Україні, а також зміст, сутність, правова природа й  характерні ознаки місцевого самоврядування.

ЗМІСТ

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg