Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Збільшити

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Ю. Л. БОШИЦЬКИЙ

ПРАВО
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник
для студентів вищих навчальних закладів


Київ
Логос
2007

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

ББК 67.9(4УКР)304.3я73 Б 86
    Б 86
УДК 347.778

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради
Київського університету права НАН України,
протокол № 5 від 30.03.2007 р.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України,
лист № 14/18-Ґ-755 від 17.05.2007 р
.

Рецензенти:
     Шемшученко Ю. С. - доктор юридичних наук, професор, академік НАН України
     Копиленко О. Л. - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
     Савченко Л. А. - доктор юридичних наук, професор

     
Бошицький Ю.Л.
     
Право інтелектуальної власності: Навчальний посібник.— К.: Логос, 2007.— 488 с.
     ISBN 978-966-581-893-9

     В навчальному посібнику комплексно викладено теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності, основні положення чинного національного та міжнародного законодавства в цій галузі, історія їх становлення. Дається правова характеристика широкого кола об'єктів інтелектуальної власності, особистих немайнових і майнових прав суб'єктів права інтелектуальної власності, способів їх правового захисту.
     Для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів, юристів-практиків.

ББК 67.9(4УКР)304.3я73+ 67.304.3я73

ISBN 978-966-581-893-9

© Бошицький Ю.Л., 2007
© Київський університет права
HAH України, 2007


ПЕРЕДМОВА
  

Інтелектуальна діяльність людини завжди була каталізатором та рушійною силою науково-технічного та соціально-культурного розвитку будь-якого суспільства, засобом підвищення добробуту його громадян, а результати творчої діяльності людини завжди були, є і будуть найвищою та найціннішою формою прояву інтелекту людини.
У XXI ст. вплив результатів інтелектуальної діяльності людини на матеріальне виробництво, на підвищення рівня життя людства, охорону навколишнього середовища, вивчення всесвіту тощо значно посилився. Якісно нова роль інтелектуальної діяльності людини та результатів цієї діяльності полягають у тому, що людство намагається постійно вдосконалювати оточуюче його середовище, впевнено рухатися до кращих умов життя, максимально використовуючи для цього безмежні можливості свого інтелекту.
Незважаючи на те, що інтелект у всі часи мав надзвичайно високу вартість у будь-якому суспільстві, в умовах сучасності він перетворився на стратегічний ресурс держав. Так, наприклад, відомо, що експорт новітніх технологій сприяв швидкому розвиткові економік багатьох країн світу, створював умови для розвитку науки, техніки, раціонального використання їх результатів. Ті країни, що зробили у своїй внутрішній політиці ставку на заохочення до творчості, на розвиток науки та освіти, нині входять до числа найбільш високорозвинених країн з високим рівнем якості життя.
Сьогодні Україна володіє потужнім інтелектуальним потенціалом, досягненнями світового рівня і намагається раціонально використати ці досягнення у різних галузях народного господарства. Однак існує багато проблем і перешкод на цьому шляху. Немало фахівців від'їжджають працювати за кордон, де їх творчі здобутки у сфері інтелектуальної власності краще і швидше впроваджуються. Нерідко результати інтелектуальної діяльності просто викрадаються.
Створення нових об'єктів інтелектуальної власності, зокрема, винаходів, корисних моделей, промислових зразків супроводжується багатьма питаннями, серед яких важливе місце посідають проблеми правової охорони цих об'єктів, прав та інтересів їхніх творців. Тому вдосконалення правової охорони інтелектуальної діяльності, належна охорона її результатів, обов'язок усього суспільства — державних діячів, учених, практиків та особливо юристів. Безумовно, ці питання потрібно розглядати комплексно.
Саме тому головною метою цього навчального посібника "Право інтелектуальної власності" є висвітлення загальних першочергових знань щодо регулювання відносин, які складаються у процесі створення, оформлення прав, захисту та використання об'єктів інтелектуальної власності.
Запропонований навчальний посібник покликаний розширити знання з предмета "Право інтелектуальної власності", активізувати і розвивати логічно-розумове мислення, загальноправову культуру студентів у процесі застосування теоретичних знань даного предмета та положень відповідних законів, сприятиме формуванню у них широкої ерудиції, загальної культури і правової свідомості.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg