Київський університет права

 • Ukrainian
 • English
Головна >> Викладачі >> Бошицький Юрій Ладиславович
Бошицький Юрій Ладиславович
Бошицький Юрій Ладиславович
Ректор Київського університету права НАН України, Заслужений юрист України, професор, кандидат юридичних наук, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, Відмінник освіти України. Керівник Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом)
Старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (за сумісництвом).

Народився – 29 вересня 1959 року у м. Ужгород.

Після закінчення у 1985 році юридичного факультету Київського університету ім. Т.Г.Шевченка працював в Міністерстві юстиції УРСР консультантом, головним консультантом. З 1986 року в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України пройшов шлях від молодшого, наукового, старшого наукового співробітника відділу державно–правових проблем управління (з 1986-1996рр.), старшого наукового співробітника відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права (з 1996р.) до керівника Міжнародного центру правових проблем інтелектуальної власності при Інституті (з 2001р.).

У 1989 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.
З 2002 - 2006рр. очолював Навчально-консультативний центр Київського університету права Національної Академії наук України в м. Ужгороді(за суміснитвом).

Науковий доробок: складає понад 360 наукових праць, з них 3 індивідуальних і понад 20 колективних монографічних праць, 5 навчальних посібника, 230 наукових і науково-публіцистичних статей. Автор статей з питань права інтелектуальної власності 6-томної Юридичної енциклопедії, Великого енциклопедичного юридичного словника, Енциклопедії цивільного права, Малої енцеклопедії права інтелектуальної власності тощо.

  Найбільш вагомі праці:
 • «Науково-практичний коментар Цивільного Кодексу України» (у співав.) (2004р.);
 • «Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики»: (2006р.);
 • «Право інтелектуальної власності».-Навчальний посібник з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів"(2007р.);
 • «Мала енциклопедія права інтелектуальної власності» (у співав.) (2009р.);
 • «Енциклопедія цивільного права України» (у співав.) (2009р.);
 • «Мала енциклопедія теорії держави і права» (у співав.) (2010р.);
 • «Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики»: Монографія, (у співав.) (2010 р.);
 • «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» : Монографія (у співав.) (2010р.);
 • «Мала енциклопедія приватного права» (у співав.) (2011р.);
 • «Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні»: Монографія (у співав.) (2011р.).
 • «Правова система України в умовах сучасної національної та міжнародної тенденції розбудови державності» : Монографія (у співав.) ( 2012 р.);
 • «Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики» : Монографія (у співав.) ( 2012 р.);
 • «Мала енциклопедія кримінального  права» (у співав.) (2012р.);
 • «Мала енциклопедія конституційного  права» (у співав.) (2012р.);
 • «Мала енциклопедія міжнародної безпеки (у співав.) (2012р.);
 • «Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції » : Монографія (2014);
 • «Право міжнародних огранізацій і Україна у схемах і таблицях» (у співавт.) (2014);
 • «Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики»: Монографія (у співавт.) (2014);
 • «Мала енцеклопедія з прав людини» (у співавт.) (2017р.);
 • «Мала енцеклопедія канонічного права» (у співавт.) (2018р);
 • «Державно правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії»: Монографія (у співав.) (2019р.);

Основні напрямки наукової діяльності: пов’язані з дослідженням теоретичних засад права інтелектуальної власності, проблем авторського права та права промислової власності. Предметом його досліджень є правова охорона комерційних позначень в Україні та гармонізація вітчизняного законодавства в сфері інтелектуальної власності з міжнародним.

Ю.Л.Бошицький активно сприяє створенню вітчизняної школи права інтелектуальної власності. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 15 аспірантiв, 5 аспірантів та здобувачів досліджують найбільш актуальні аспекти права інтелектуальної власності.

Законопроектна робота: брав участь в складі робочої групи по розробці Книги Четвертої нового Цивільного Кодексу України, є одним із авторів проекту Закону України “Про наукові відкриття”, членом робочої групи МОН України з підготовки проекту Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» відповідно до вимог Болонського процесу. 

  Ю.Л.Бошицького нагороджено:
 • Знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2007);
 • Почесною відзнакою Міністерства України у справах сім ї, молоді та спорту«За активну громадську діяльність» (2007);
 • Указом Президента України присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" (2009);
 • Відзнакою Національної академії наук України "ЗА ПІДГОТОВКУ НАУКОВОЇ ЗМІНИ" (2009);
 • Знаком Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності "За розбудову освіти" (2009);
 • Відзнакою МВС України "За сприяння органам внутрішніх справ України" (2009);
 • Почесним знаком Міністерства юстиції України (2010);
 • Орденом Української Православної Церкви Святителя Петра Могили (2010);
 • Почесною Відзнакою Верховного суду України «За сумлінну безперервну працю в галузі права,  вагомий особистий внесок  у розвиток системи судового устрою та судочинства, реформування правосуддя в Україні, забезпечення захисту права і свобод людини та громадянина та з нагоди Дня Конституції» (2012)
 • Почесною Відзнакою Вищої Ради Юстиції за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, освіти та практики, сприяння в розбудові правової системи України і активну громадську роботу» ( 2012);
 • Орденом Святого Юрія Переможця Помісної Української Православної Церкви. (2013);
 • Великим Золотим Почесним знаком за заслуги перед Республікою Австрія Федеральним Президентом Республіки Австрія (2013);
 • Званням "Юрист-вчений"  Союзу юристів України Всеукраїнського конкурсу «Юрист року»  (2013);
 • Медаллю Національної академії педагогічних наук України "Ушинського К.Д."  (2014);
 • Відзнакою Національної академії наук України "За професійні здобутки" (2014);
 • Нагрудним знаком  Міністерства освіти і науки України "За наукові та освітні досягнення" (2014);
 • Нагрудним знаком "Відзнака Голови Конституційного Суду України " (2014);
 • Орденом  Святого Архістратига Михаїла Помісної Української Православної Церкви (2014);
 • Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ступеня Української Православної Церкви Київського Патріархату (2015);
 • Указом Президента України нагороджено орденом "За заслуги" III ступеня (2015);
 • Орденом Української Православної Церкви святого рівоапостолького князя Володимира I ступеня Московського патріархату (2015);
 • Орденом «Лицарський Хрест Угорщини» "За багаторічну діяльність у зміцненні, розширенні та поглибленні наукових та освітніх зв’язків між Україною та Угорщиною" від Президента Угорщини (2016);
 • Найвищою нагородою юридичного факультету Дебреценського університету – «Пам’ятна бронзова медаль». (2017р.);
 • Указом Президента України нагороджено орденом "За заслуги" II ступеня (2018);
    Почесними грамотами:
 • Міністерства юстиції України «За значний особистий вклад у розбудову правової держави та зразкове виконання службового обов’язку” (2008);
 • Антимонопольного комітету України «За високі досягнення у праці та вагомий внесок у розвиток конкуренції» (2008);
 • Кабінету Міністрів України «За вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм» (2009);
 • Бюро уповноважених Угорського Парламенту з прав людини Республіки Угорщина (2009);
 • Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За вагомий особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного руху в Україні» (2009);
 • Міністерства освіти і науки України «За сумлінну працю, особистий вагомий творчий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, шанобливе ставлення до культури та традицій українського народу» (2010);
 • Рівненської обласної державної адміністрації «За багаторічну плідну працю, значний особистий внесок у розвиток юридичної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди 15-річниці утворення Київського університету права Національної академії наук України» (2010);
 • Управління МВС України в Рівненській області «За вагомий особистий внесок у розвиток плідної взаємодії з органами внутрішніх справ України, надання дієвої допомоги правоохоронцям Рівненської області у боротьбі зі злочинністю, зміцненні законності, захисті прав і свобод громадян» (2010);
 • Сенату Мішкольцського Університету «За високоякісну науково-педагогічну діяльність на честь 15-річного Ювілею заснування Університету» (2010).
 • Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації «За  активну співпрацю у формуванні  правової культури студентської молоді, значний особистий  внесок у розвиток освіти Рівненщини та з нагоди Дня знань» (2012)
 • Київської обласної державної адміністрації « За багаторічну сумлінну працю, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди Дня Київського університету права НАН України» (2012);
 • Вінницької  обласної державної адміністрації та обласної Ради  « За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток юридичної  освіти і науки» (2012);
 • Київської міської державної адміністрації «За багаторічну сумлінну працю  та високий професіоналізм» (2013).
 • Рівненської міської ради та виконавчого комітету «За високий професіоналізм, сумлінну працю у справі підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів та з нагоди ювілейного 15-го вручення дипломів випускникам Рівненського інституту Київського університету права НАН України» (2013);
 • Київської міської державної адміністрації "За багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм" (2013);
 • Рівненською обласною радою "За високу якість та результативність роботи, вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі області та з нагоди Дня знань" (2013);
 • Вінницькою обласною державною адміністрацією "За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та розвиток юридичної освіти" (2013)
 • Президією Національної академії наук України, Центральним комітетом профспілки працівників Національної академії наук України "За багатолітню плідну працю, вагомий особистий внесоку розвиток вітчизняної правознавчої науки і освіти та з нагоди 20-річчя від дня заснування університету" (2015)
 • Закарпатської обласною державною адміністрацією "За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у галузі національної освіти, досягнуті успіхи у науковій і педагогічній діяльності та з нагоди 20-річчя від дня заснування Київського університету права Національної академії наук України" (2015)
 • Кіровоградською обласною державною адміністрацією "За багаторічну плідну працю, особистий вагомий внесок у розвиток національної освіти, вищої освіти і науки Кіровоградщини, високий професіоналізм та активну громадську позицію" (2015)
 • Вінницькою обласною державною адміністрацією "За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з правознавства" (2015);
 • Університетом національної та світової економіки "За вагомий внесок в освітню та наукову сферу інтелектуальної власності" (2015);
  Грамотами і подяками:
 • Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини "За особистий вагомий внесок у підготовку юристів на засадах поваги до прав і свобод людини" (2009);
 • Верховної Ради України "За заслуги перед Українським народом" (2011)
 • Митрополитом Володимиром Київської і всієї України предстоятелем Української Православної Церкви "За заслуги перед Українською Православною Церквою та в пам'ять 1025-річчя Хрещення Київської Русі" (2013);
 • Головним управлінняю юстиції у Рівненській області "За плідну співпрацю у здійсненні правової освіти населення, за якісну підготовку висококваліфікованих юридичних кадрів для зміцнення законності та правопорядку, захисту державних інтересів" (2013);
 • Рівненською обласною радою "За сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток юридичної освіти і науки, підготовці високваліфікованих юристів" (2014)
 • Рівненською міською радою та виконавчим комітетом "За плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовці високваліфікованих юристів" (2014);
 • Виконавчим комітетом Кам'янець-Подільської міської ради "За вагому участь в розвитку сфери освіти міста та підготовку високваліфікованих фахівців у галузі юриспруденції" (2014)
 • Званням «DOCTOR HONORIS CAUSA»: 
-    Закарпатського державного університету, Україна (м.Ужгород)
-    Європейського університету Молдови (м. Кишенау) 
-    Батумського державного університету ім. Шота Руставелі (м. Батумі);
Перелік праць Бошицького Ю.Л. 
  Громадська робота: Ю.Л. Бошицький є
 • член Комісії при Президентові України з питань громадянства
 • Посол Миру Громадської організації «Федерація всесвітнього миру»
 • членом редакційної колегії REVISTA ROMANA DE DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE (Румунія),
 • заступником головного редактора Часопису Київського університету права.
 • член наукової ради наукового журналу  «Security Dimensions: International & National Studies» (Словаччина)
 • член наукової ради щомісячника "Огляд конституційного права" (2015-2019 рр.) (Польща)
 • член редакційної колегії Journal on Law, Economy and Management (Словаччина)
 • член Міжнародної академії інформації освіти (Грузія)

Ю.Л. Бошицький заснував мистецько-правовий проект для правознавців, студентської молоді та митців - „Інтелектуальна власність в Україні: перлини сучасного мистецтва”, в рамках якого було організовано і проведено більше 35 виставок майстрів пензля в Київському університеті права НАН України.

Вільно володіє російською, угорською та англійською

 Службова адреса: м.Київ, вул. Доброхотова, 7-а, каб. 124.

 Приймальна: 409-26-43, факс: 423-90-87

 

Підписка на новини
Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 423-74-71
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »