Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Чаплюк Оксана Іванівна
Чаплюк Оксана Іванівна
Чаплюк Оксана Іванівна
Доцент кафедри загальнотеоретичних та державно-правових дисциплін
Звання, вчені ступені, державна служба:
1.    кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.01. - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень);
2.    доцент МОН.
Наукові інтереси полягають у дослідженні проблем правоутворення, правотворчості, юридичної техніки, нормопроектування.
Після закінчення аспірантури Київського університета права НАН України з 2009 року працювала асистентом, викладачем, доцентом кафедри цього університету. За сумлінну працю і вагомий внесок у розвиток Київського університета права НАН України неодноразово нагороджена Грамотами Київського університета права НАН України та Національної Академії Наук України.
Науковий доробок складає близько 80 наукових праць, в тому числі статті-терміни у «Малій енциклопедії теорії держави і права» -60 та «Малій енциклопедії канонічного права» - 24, наукові публікації, опубліковані у вітчизняних виданнях, серед яких:
1.    Міжнародна правотворчість як категорія / О. І. Чаплюк // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 4. – С. 96 – 101.
2.    Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види / О. І. Чаплюк // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 87 – 93.
3.    Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості / О. І. Чаплюк // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 21 – 27.
4.    Онтологічні аспекти сутності національної та міжнародної правотворчості / О. І. Чаплюк // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 56. – С. 78 – 83.
5.    Тенденції розвитку національної та міжнародної правотворчості: реалії сучасності / О. І. Чаплюк //Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.  – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 58. – С. 43 - 49.
6.    Системність стадій міжнародного правотворчого процесу як засіб його забезпечення / О. І. Чаплюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2012. – Вип. 19. Т.4. - С. 274 – 277.
7.    Тенденції розвитку національної та міжнародної правотворчості: реалії сучасності / О.І. Чаплюк // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.  – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 58. – С. 43 - 49.
8.    Системність стадій міжнародного правотворчого процесу як засіб його забезпечення / О.І. Чаплюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2012. – Вип. 19. Т.4. - С. 274 – 277.
9.    Онтологічні аспекти сутності національної та міжнародної правотворчості / О.І. Чаплюк // Держава і право : зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2012. – Вип. 56. – С. 78 – 83.
10.    Функціональні аспекти національної та міжнародної правотворчості: питання теорії та практики / О.І. Чаплюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – Одеса : Міжнарод. гум. ун-т, 2013. – Вип. 6 - 3. Т.1. - С. 42 – 46.
11.    Теоретико – правові проблеми доктринального визначення суб’єктів міжнародної правотворчості / О.І. Чаплюк //  Право і громадянське суспільство. Науковий журнал. [Електронний ресурс] – 2013. - № 3 (4). – С. 30 38. Режим доступу до ресурсу: http://lcslaw.knu.ua/2013-3.pdf
12.    Держава як суб’єкт міжнародної правотворчості: теоретико – правові аспекти / О.І. Чаплюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2013. – Вип. 23. Ч. ІІ. Т.1. - С. 71 – 74.
13.    Держава особливий суб’єкт правотворчості: національний та міжнародний вимір / О. І. Чаплюк, О. Г. Варич // Доктринальні засади розвитку держави та права: національні та міжнародні тенденції: монографія / заг. ред. проф. Бошицького Ю.Л., / О. І. Чаплюк, О. Г. Варич. – Київ: Ліра, 2014. – Розділ І. – С. 41 – 53.
14.    Соціальна обумовленість правотворчості як теоретико – правова проблема / О.І. Чаплюк // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 1. – С. 46 – 51.
15.    Шляхи вдосконалення національної та міжнародної правотворчості: теоретико – практична необхідність сучасності / О.І. Чаплюк // Актуальні проблеми теорії держави і права. Збірник наук. праць. - Одеса : Юридична література, 2014. – Вип. 72. – С. 89 – 95.
16.    Теоретико – правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам / О.І. Чаплюк // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 35 – 40.
 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg