Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Cолдатська Тамара Ігорівна
Cолдатська Тамара Ігорівна
soldatskatm.jpg
Кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і соціально-гуманітарних дисциплін
  Освіта:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Кваліфікація магістр філософії, викладач філософських дисциплін.
Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра логіки. Захистила кандидатську дисертацію в 2012 році зі спеціальності 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.
Тема дисертації «Поняття респонсивності в сучасній філософії». Присуджено науковий ступінь кандидата філософських наук.
Сфера наукових інтересів:
Феноменологія, філософська антропологія, міжкультурні комунікації,політична філософія.
Вибіркові наукові публікації:
1. Солдатська Т. І. До питання обґрунтування респонзивної етики //Філософська думка. – К., 2013. – № 2. – С. 118-130. (стаття).
2. Солдатська Т. І. Метаноміка О. Розенштока-Гюсі як оригінальний варіант діалогічної філософії // Політологія, філософія, соціологія: контури міждисциплінарного перетину: матеріали другої міжнародної науково-
практичної конференції (м. Одеса, 10-11 жовтня 2014 р.) / за загальною редакцією д.політ.н., професора Д.В. Яковлева. – м. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 199-202. (тези).
3. Солдатська Т. І. Між Своїм і Чужим, або протиставлення порядкового / позапорядкового у політичному контексті / Т. І. Солдатська // Практична філософія. – 2014. − № 2. – С. 120-127. (стаття).
4. Солдатська Т. І. «Логіка запитання та відповіді» Р. Дж. Колінґвуда очима філософської герменевтики // Актуальні проблеми філософії та соціології. Науково-практичний журнал. Вип. 4. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2015 р. – С. 120-126. (стаття).
5. Солдатська Т.І. Мультикультаралістичний дискурс сьогодні – основні виклики та загрози / Дні науки філософського факультету – 2016: Міжнародна наукова конференція (м. Київ, 20-21 квітня 2016 року):
Матеріали доповідей та виступів. – К.: “Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – Ч.ІV. – С. 46—48. (тези).
6. Солдатська Т. І. Космополітизм – за і проти, або пошуки нової європейської ідентичності // Науковий журнал «Політикус». Вип. 4. – Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, 2016. – С. 89 – 92.


    У 1980 році закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю "Основні процеси хімічних виробництв і хімічна кібернетика".
З квітня 1980 року по жовтень 1999 року працював на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Київського політехнічного інституту на посадах інженера, молодшого наукового співробітника, наукового
співробітника, старшого наукового співробітника, доцента.
З листопада 1999 року працює в Київському університеті права НАН України на посаді доцента.
    У 1993 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.17.08 – "Процеси і апарати хімічної технології" та 05.13.16 – "Застосування обчислювальної техніки,
математичного моделювання і математичних методів у наукових дослідженнях".
    У 1998 році присвоєно вчене звання доцента.
Сфера наукових інтересів: комп’ютерні технології, екологічна безпека, проблеми сталого розвитку суспільства.
    Викладає дисципліни: "Сучасні інформаційні системи і технології", "Соціальна та екологічна безпека", "Організація ефективної та безпечної
діяльності".
    Вибіркові наукові та навчально-методичні праці:
   Бойко Т.В., Джигирей І.М., Бендюг В.І., Комариста Б.М., Ткачук А.І., Складанний Д.М. Впровадження вибіркових загально університетських магістерських навчальних дисциплін з проблем сталого розвитку / Збірник наукових статей П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ-2016». – м. Київ, 18-20 травня 2016 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 276-279.
    Удод В., Ткачук А. Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды / Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. Volume 3, No. 2, 2015, p. 136-139.
    Ткачук А.І. Сучасні інформаційні системи і технології. Курс лекцій. – Київ: КУП НАНУ, 2013 – 70 с.

Службова адреса: 03142, м. Київ, вул. Доброхотова, 7-А. Тел. 424-33-35.

 

Підписка на новини


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg