Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Мушак Наталія Богданівна
Мушак Наталія Богданівна
mushak.jpg
  доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к. ю. н., доцент
У 2008 році закінчила магістратуру Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка та здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Міжнародне право» і кваліфікацію юриста-міжнародника та перекладача з англійської мови.
У 2008 році розпочала викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України.
У 2009 році переведена на посаду викладача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України.
У 2010 році переведена на посаду старшого викладача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України.
У 2012 році отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4976.
У 2012 р. в ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбувся захист дисертаційного дослідження на тему: «Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях» .
У 2013 р. видано Диплом кандидата юридичних наук ДК № 011502 із спеціальності «міжнародне право».
У 2013 році переведено на посаду доцента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Київського університету права НАН України.
У 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства КУП НАНУ.
У 2015 р. вступила до докторантури Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З 2017 році – Провідний експерт з питань секторальної політики у міжнародному проекті «Support to the Implementation of the European Union - Ukraine Association Agreement)».
Сфера наукових інтересів:
Шенгенське право;
Право Європейського Союзу;
Європейське право
Перелік наукових праць:
Монографії:
Мушак Н.Б. Правові засади функціонування Шенгенського простору: монографія / Мушак Наталія. Одеса: Фенікс, 2017. – 442 с.
Мушак Н. Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях. Монографія. - Видавництво Ліра-К. 2013. - 192 с.
Мушак Н. Б. «Запровадження безвізового режиму для громадян України є європейська інтеграція», Підрозділ  С. 166-175, «Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право: монографія». К.: К. І. С., 2014. – 1016 c.
Мушак Н. Б. «Принцип свободи руху осіб в Угоді про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом», Розділ 5.3 «Економічна асоціація України з Європейським Союзом: монографія / за ред. О. І. О. І. Шниркова, В. І. Муравйова. – К.: ВПЦ »Київський університет», 2015 р. – 415 с.
Мушак Н. Б. «Механізм врегулювання спорів у межах угод Європейського Союзу про створення асоціації і зони вільної торгівлі», за ред. В. В. Копійки. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2015. - 575 с.
Мушак Н. Б. Інститут громадянства у правовій системі Європейського Союзу. Підрозділ 5.6. «Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики: монографія/ Київ. Ун-т права НАНУ; [за заг. ред. Ю. Л. Бошицького]. – Львів: СПОЛОМ, 2015. – 440 с.
Мушак Н. Б. Захист персональних даних у Візовій інформаційній системі Європейського Союзу. Від теорії міжнародного права до практики захисту прав люди- ни. Liber Amicorumдо 60-річчя проф. В.В. Мицика : моногр. / авт. кол. ; за ред. О.В. Задорожнього та О.Р. Поєдинок. – Київ; Одесса : Фенікс, 2016. – 718 с. – С. 590-596.
Nataliia Mushak, Victor Muraviov. "Judicial Control of Public Power as Legal Instrument for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Ukraine". Monography, Regensburg, 2015. Nataliia Mushak. «Transformation of Law System in the Eastern and Middle Europe in 1989 - 2015».
Статті:
Мушак Н.Б. Механізм правового регулювання відносин України та Європейського Союзу у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. - № 5. – С. 5-13.
Мушак Н.Б. Правові форми співробітництва України та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак // Український часопис міжнародного права. – 2013. – Спеціальний випуск. – С. 201- 207.
Мушак Н.Б. Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та Організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини / Н. Б. Мушак //  Часопис Київського університету права НАН України. – 2013. - № 2.
Мушак Н.Б. Теорії походження прав людини та їх вплив на розвиток концепції прав людини в міжнародному праві / Н. Б. Мушак //  Правничий вісник університету «КРОК». – 2013. - № 2.
Мушак Н.Б. Гармонізація законодавства України з acquis Європейського Союзу та стандартами Ради Європи / Н. Б. Мушак //  Право України. – 2013. - № 4.    
Мушак Н.Б., Муравйов В. І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу / В. І. Муравйов, Н. Б. Мушак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 4.  
Мушак Н.Б., Муравйов В. І. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче. - № 8. – 2013. – С. 12-18.

Мушак Н.Б. Сотрудничество Украины и Европейского Союза в сфере юстиции, свободы, безопасности / Н. Б. Мушак // Евразийский юридический журнал. – 2013. - № 9 (64). С. 101 – 104.
       
Мушак Н.Б.   Угода про Асоціацію і свобода пересування громадян України в межах ЄС / Н. Б. Мушак //  Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. - № 115 (ч.2). – С. 120-125.
Мушак Н.Б.   Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу / Н. Б. Мушак //  Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2013. - № 116.- С105-114.
Мушак Н.Б. Шенгенські acquis та Україна. Віче. Журнал Верховоної Ради України - № 22. – 2014. – С. 3-8.
Мушак Н.Б. Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом. Віче. Журнал Верховоної Ради України - № 22. – 2014. – С. 12 – 18.
Мушак Н.Б. Імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо забезпечення свободи пересування громадян України територією держав-членів ЄС. Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2014. - № 122 (ч.1). – С. 79-88.
Мушак Н.Б.  Правові засади імміграційної політики Європейського Союзу . Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. Випуск 5 .К. 2014 р. до 65-річчя Інституту держави і права ім.. В. М. Корецького НАН України. К. - С. 276-281.
Мушак Н.Б.  Застосування санкцій проти Росії як засіб захисту економічних інтересів України  / Н. Б. Мушак //  Український часопис міжнародного права. – 2014. - № 4. - С. 185-192.
Мушак Н.Б. Україна та Європейський Союз: формат двостороннього співробітництва у сфері пересування осіб. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2014.- С. 74 80.
Мушак Н.Б. Мир – це не лише відсутність війни. Віче. Журнал Верховної Ради України - № 24 (380). – 2014. – C. 50-51.
Mushak N. B. The impact of the harmonization with the EU legal norms on the Ukrainian national legislation / N. B. Mushak // Scientific Letters of Academic Society of Michael Baludansky. Volume 2, No. 3/2014.- P. 97-100.
Мушак Н.Б. Реалізація Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України. Віче. Журнал Верховної Ради України - № 6. – 2015. – С. 19 - 24.
Мушак Н.Б. Правові засади формування візової інформаційної системи Європейського Союзу в межах Шенгенського простору. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. №1. – 2015. – С. 90 – 101.
Мушак Н.Б.  Угоди про місцевий прикордонний рух як правовий інструмент лібералізації візового режиму між Україною та Європейським Союзом. – 2016.
Nataliia Mushak. Constitutional and National Courts of Ukraine and the European Union - International Congress  “Constitutional Courts and Ordinary Courts: Cooperation or Conflict?”, XVIIth. International Congress on European and Comparative Constitutional Law, Regensburg, October 16/17, 2015.
Мушак Н.Б. Спільна політика Європейського Союзу щодо надання захисту громадянам третіх країн. Часопис Київського університету права НАН України: Український науково-теоретичний часопис. - 2015. - N 3. - С. 345-349.

Мушак Н.Б. Основні теорії європейської інтеграції у межах Шенгенського простору / Н. Б. Мушак //  Український часопис міжнародного права. – 2015. - № 2. - С. 88-95.
Мушак Н.Б. Концептуальні засади європейської інтеграції у сфері транскордонного співробітництва Віче. Журнал Верховної Ради України - № 10. – 2015. – С. 22 - 26.
Мушак Н. Б. Legal Protection of Third Country nationals in the European / Н. Б. Мушак //  Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2016. - № 127. – С. 95-104.
 

Підписка на новини






Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
Київ, вул. Доброхотова, 7а
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg