Київський університет права

  • Ukrainian
  • English
Головна >> Викладачі >> Піляєв Ігор Славович
Піляєв Ігор Славович
I.Piliaiev.jpgпрофесор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства   >>
I.Piliaiev.jpg
професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

 Закінчив із відзнакою факультет міжнародних відносин і міжнародного права Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1984), достроково – аспірантуру Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн Академії наук УРСР (1988). Доктор політичних наук (2004), кандидат економічних наук (1988), доцент (2014).

1.      Освіта:

Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (м. Київ), здобувач 2001-2004 - Доктор політичних наук (диплом № 003744, виданий

30 червня 2004 р. ВАК України) . Тема дисертації: «Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції та системні впливи Ради Європи» (спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку»).

Інститут соціальних та економічних проблем зарубіжних країн Академії наук Української РСР (м. Київ), Очна аспірантура 1985-1988 - Кандидат економічних наук (диплом ЭK № 028127, виданий 26 квітня 1989 р. ВАК при Раді Міністрів СРСР) . Тема дисертації: «Економічне стимулювання інтеграційної виробничої кооперації в господарських механізмах країн РЕВ» (спеціальність 08.00.14 – світове господарство та міжнародні економічні відносини)

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, Факультет міжнародних відносин та міжнародного права, відділення міжнародних економічних відносин, 1979-1984  Економіст-міжнародник, референт-перекладач англійської мови  (диплом з відзнакою 3B 807717, виданий 22 червня 1984 р.)

Стенфордський університет (Каліфорнія, США), квітень – червень 2013 - Англомовний дистанційний курс «Демократичний розвиток» (проф. Ларрі Даймонд), свідоцтво про закінчення (оцінка «відмінно» – 91,6 зі 100 балів)

Французький культурний центр ім. Віктора Гюго при Посольстві Франції в Узбекистані, Ташкент, 2007-2008 - Атестація знання французької мови за рівнем 8

Другі Київські державні курси іноземних мов, м. Київ, 1990-1991 - Сертифікат знання німецької мови з атестацією «відмінно»

Другі Київські державні курси іноземних мов, м. Київ, 1981-1983 - Сертифікат знання іспанської мови з атестацією «відмінно»

2. Членство у професійних органах:

-            член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.29 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук за спеціальностями 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» та 21.03.03 «Геополітика»;

-            професор по кафедрі міжнародних відносин Міжнародної Кадрової Академії.

3.      Професійний досвід:

Вересень 2019 ‒ по теперішній час - провідний науковий співробітник. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Червень 2013 – серпень 2019  - Професор кафедри міжнародних відносин та міжнародної інформації (з 1.09.2016 – кафедри міжнародних  відносин та суспільних комунікацій, з 1.09.2018 – кафедри міжнародних  відносин та організайції туристичної діяльності). ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Січень 2014 – грудень 2014  - Завідувач відділу історії нових незалежних держав. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Березень 2014 – січень 2015 - Провідний науковий співробітник. Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Січень – березень  2013  - Доцент кафедри зовнішньої політики і дипломатії. Дипломатична академія України при МЗС України

Листопад 2008 – Жовтень 2012 - Проректор з міжнародних зв’язків – генеральний директор Міжнародного відкритого університету, професор кафедри міжнародних відносин та міжнародної інформації. Міжрегіональна Академія управління персоналом

(підготовка бакалаврів та магістрів)

1993-2005 -  Головний консультант. Секретаріат Комітету Верховної Ради України у закордонних справах

1992 – 1993 - Заступник керівника  управління справами –помічник Міністра. Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України

4. Спеціальний професійний досвід:

Тайвань (Китайський Тайбей) - Січень-травень 2019, науково-дослідницька робота на тему "Українська криза у Північно-Східно-Азійській порівняльній перспективі", виступи з лекціями-презентаціями (щодо генетики Української кризи, її ролі для Східної Азії, щодо особливостей та наслідків нового політичного циклу в Україні) в Національному університеті Чженчжі (м. Тайбей) та Національному університеті ім. Сунь Ятсена (м. Гаосюн)

Грузія - Липень-серпень 2018, викладання англомовного спецкурсу "Рада Європи в європейській інтеграції: право, політика, вплив" у рамках роботи Шостої Міжнародної Літньої школи «Право Європейського Союзу та європейська інтеграція Південного Кавказу» на базі Батумського державного університету ім. Шота Руставелі.

Литва - Вересень-листопад 2014, науково-дослідницька робота та викладання лекцій із проблем державної міграційної політики та соціально-політичних трансформацій на пострадянському просторі для студентів бакалаврату та магістратури Каунаського факультету гуманітарних наук Вільнюського університету

Україна-Франція-Туреччина - 2009-2010, Представник України в Комітеті Ради Європи з питань Європейської конвенції про правовий статус трудящих-мігрантів  

Узбекистан, Таджикистан - 2005-2008, Радник Посольства України в Республіці Узбекистан і, за сумісництвом, у Республіці Таджикистан 

Україна, Франція, інші країни Європи, Ізраїль, Палестина   - 1995- 2005, секретар, експерт Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи   

Греція-Румунія-Україна - 1999-2000, активний учасник проекту ЄС PHARE/TACIS «Розбудова демократичної безпеки в Чорноморському регіоні» (EHRF/97/7224P), що включав Афінський семінар (травень 1999 р.), Бухарестський семінар (липень 1999 р.), Київський семінар (вересень 1999 р.), конференцію на о. Кос (Греція) (вересень 2000 р.),  організовані Шотландським центром з проблем міжнародної безпеки Університету Абердина, Інститутом міжнародних відносин Пантеонського університету (м. Афіни) та ін.

Україна – Росія - 1998-2000, секретар депутатської групи Верховної Ради України у зв’язках з Російською Федерацією 

Франція, інші країни Європи - 1996-1997, член Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи у зв’язках із парламентами та громадськістю (із дорадчим голосом)

Україна – Росія - 1994-1995, секретар-експерт Постійної делегації ( у статусі спостерігача) у Міжпарламентській асамблеї держав-учасниць СНД (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація)

Греція - вересень 1994, активний учасник Халкінських міжнародних семінарів (на о. Халкі, Греція), присвячених проблемам співробітництва та безпеки в Європі, Середземномор’ї та на Балканах   

Велика Британія - червень-липень 1993, активний учасник Конференції в Уілтон-Парку (Wilton Park) з питань європейської інтеграції та регіональної безпеки  

5.    Наукові праці:

Автор та співавтор понад 120 наукових праць, що друкувалися в Україні, Росії, Угорщині, Литві, Монголії, на Тайвані (Китай), у т.ч. 6 наукових монографій, 5 статей у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз даних, понад 60 статей у фахових наукових журналах, 2 навчальні посібники з грифом МОН України. Наукові праці І.С. Піляєва присвячені аналізу європейських, євразійських та регіональних інтеграційних процесів, процесам соціально-політичної модернізації в регіонах Центрально-Східної Європи, Східної Азії, міжнародно-правовим принципам захисту мов та національних меншин, досвіду демократизації та консолідації громадянського суспільства в посттоталітарних країнах, історичному досвіду етнонаціональної політики, а також проблемам міжнародної міграції. Виступав з науковими доповідями на міжнародних наукових та науково-експертних конференціях в Україні, Великобританії, Греції, Ірані, Литві, Монголії, Росії, Туреччині, Угорщині, Узбекистані, на Тайвані (Китай) тощо.

    Вибрані наукові та науково-методичні праці:

- Piliaiev, I & Wei, B.-K. Zhèngzhì zhìdù zhuǎnxíng duì yì fǎ tǐzhì de yǐngxiǎng: Yǐ niǎo kè lán wèi gè'àn de tàntǎo [Вплив трансформації політичного режиму на конституційний лад: на прикладі України] / Gèguó zhì xiàn yùndòng xuéshù yántǎo huì / Chéngbàn dānwèi: Táiwān guójì yánjiū xuéhuì; Guólì táiwān dàxué; Yǒngjiǔ hépíng huǒbàn xiéhuì. Táiběi. ‒ 2019 Nián 2 yuè 28 rì. Dì 4-1 zhì 4-14 yè [Національна наукова конференція  "Конституційний процес: світовий досвід" / Тайваньський інститут міжнародних досліджень; Національний університет Тайваня; Асоціація "Партнерство заради постійного миру". - Тайбей. ‒ 28 лютого 2019. С. 4-1 ‒ 4-14] (китайською мовою). (0,5 д.а.)

- Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Новітні виклики національно-державному розвитку України в контексті трансцивілізаційної дихотомії «Схід ‒ Захід» / Підрозділ 3.1 / Розділ III. Держава в системі сучасного міжнародного правопорядку: новітні виклики / Державно-правове регулювання суспільних відносин в умовах нових глобалізаційних викликів: вітчизняні та міжнародні реалії. Монографія / Київський університет права НАН України; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. ‒ Київ: Талком, 2019. ‒ С.  464-493. (1,6 д.а.).

- Marmazov, V. & Piliaiev, I. The Ukraine crisis and prospects for the East-West trans-civilizational model [укр. Українська криза та перспективи трансцивілізаційної моделі Схід-Захід].  In: Altai, D. (Ed.) (2018). Globalization and modern Eurasia: history, trends, challenges for change. Proceedings of the Nineth East Asian Conference on Slavic Eurasian Studies. June 30 – July 1, 2018. Ulaanbaatar, Mongolia: Udam soyol. Pp. 320-338. (1,16 д.а.)

- Піляєв І.С. Сучасні ментально-ціннісні виклики реалізації Європейського вибору України // Наукові праці МАУП. ‒ Серія : Політичні науки. ‒ Вип. 1 (55) / [редкол.: М. Н. Курко (голов. ред.) та ін.]. ‒ Київ : МАУП, ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. – С. 31-37. (0,5 д.а.)

- Піляєв І.С. Фінляндія / Країни світу і Україна: енциклопедія: в 5 т. / редкол. : А.І. Кудряченко (голова) та ін.; - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» - Київ: Фенікс, 2017. – Т. 1 : Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / наук. ред. А.Г.Бульвінський. – 2017. – С. 168-187. (1,66 д.а.);

- Piliaiev, I. Contemporary Russia as the Palace-Neopolitar State and Economy (англійською мовою) [укр. Сучасна Росія як палацово-неополітарні держава й економіка] // Economic Annals-ХХI: Volume 156, Issue 1-2, p. 4-8, 2016 (Економічний часопис-ХХІ. – 2016. – № 156 (1-2). – С. 4-8). Індексується в міжн. наукометричних базах Scopus, EBSCOhost (США), Index Copernicus (Польща), Ulrichs Periodicals Directory (Велика Британія, США), CEEOL (Німеччина), INFOBASE INDEX (Індія), РИНЦ (Росія), ERIH PLUS (Норвегія). DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0001) (0,82 д.а.).

- Піляєв І.С. Литовська спадщина як чинник європейського вибору України // Наукові праці МАУП. –  Серія : Політичні науки. – 2016. – Вип. 4 (51). –  Київ : МАУП, ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. – С. 5-15. (0,66 д.а.).

- Піляєв І.С. Історико-цивілізаційні витоки та природа російської державності в контексті збройного конфлікту на Донбасі // Університет. Науковий історико-філософський журнал. – К.: Київський славістичний університет. – 2016. – № 1-2. – С. 44-54 (0,73 д.а.). 

- Піляєв І. Президентська Росія перед викликами модернізації: соціально-політичний аспект // Studia Politologica Ucraino-Polona. Щорічний журнал з політичних наук. – 2015. – Випуск 5. – Житомир-Київ-Краків: Польське наукове товариство у Житомирі; Інститут держави і права  імені В. М. Корецького НАН України; Польська академія наук і мистецтв. – 2015. – С. 14-23. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spup_2015_5_4. (ISSN 2312-8933, індексується в міжнародній базі даних The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http:// cejsh.icm.edu.pl). (0.91 д.а.).

- Піляєв І. С. Фрактальна локалізація глобальної парадигми «Схід – Захід»: спроба синергетичного аналізу збройного конфлікту на Донбасі // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Випуск 22. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина II. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. Н. О. Татаренко, В. Г. Ціватого. – Київ, 2015. – С. 112-120. (0,8   д.а.).

- Піляєв І. С. Збройний конфлікт на Донбасі як прояв фрактального дуалізму пострадянського розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2015. – № 1 (75) (січень-лютий). – С. 129-138. (0,5 д. а.).

- Piliaiev I. Chapter 4.2. Challenges and Problems of Ukraine's Migration Policy in the European Integration Context [укр. Виклики та проблеми міграційної політики України в євроінтеграційному контексті] / Population and Social Development. Monograph / Scientific editors: V. Jurėnienė, T. Mostenska, I. Fedulova.– Vilnius – Kyiv : Vilnius University, National University of Food Technologies, Institute of World Economy and International Relations. Published by Vilnius University, 2015. – P. 190-199. (1 д.а.).

- Piliaiev I. Evolution of the Anti-Bolshevik Russia’s Nationalities Policy in 1917-1920 [укр. Еволюція національної політики протибільшовицької Росії: 1917-1920 рр.] // Bulletin of Mariupol State University. Series: History. Political Studies. Collection of Research Papers. – Issue 13-14. – 2015. – Pp. 266-279. [Вісник  Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – 2015. – Вип. 13-14. – С. 266-279]. Включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International та РИНЦ [Russian Science Citation Index]. (1,1 д.а.).

 - Пиляев И. С. Национальная политика российских антибольшевистских правительств (російською мовою) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч. 2. –  с. 100-120. Включено до міжнародної наукометричної бази РИНЦ. (2,48          д.а.).

- Піляєв І. С. Перекидання шахівниці, або «модернізація по-російськи» // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За заг. ред. П. М. Рудякова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Вид-во "Фенікс", 2015. – С. 350-362 (0,9 д.а.).

- Піляєв І. С. Соціально-політична трансформація президентської Росії: авторитарний Постмодерн з відкритим фіналом // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За заг. ред. П. М. Рудякова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К. : Вид-во "Фенікс", 2015. – С. 85-99 (1,0 д.а.).

- Піляєв І. С. Трансформаційні парадигми Східноєвропейського простору: наслідки структурних шоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 21. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина II. Серія «Політичні науки». / За заг. ред. Н.О.Татаренко, В.Г.Ціватого. – Київ, 2014. – С. 41-48 (0,77 д.а.).

 - Піляєв І. С. Конфліктогенний потенціал російського консервативного дискурсу в контексті викликів демократизації та глобалізації // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин: Зб. наук. пр. / За ред. А.І. Кудряченка: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, 2014. – С. 34-41. (0,5 д.а.). 

- Формування взаємовідносин «особа-суспільство-держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України. Аналітична доповідь / А. І. Кудряченко, І. С. Піляєв, Г. І. Калінічева [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – 56 с.  (Особистий внесок – 1,12 д.а.).

- Піляєв І. С. Пути модернизации национальной политики: сравнительный опыт Украины и России // Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте. Тр. II Междунар. научн.-практ. конф. 14-15 ноября 2013 г. / РАН. ИНИОН; Отв. ред. Ю. С. Пивоваров. – Москва, 2014. – С. 248-253. Доступ к электронной версии: http://ukros.ru/wp-content/uploads/2014/03/пиляев.doc (0,73  д.а.).

- Піляєв І. С. Захист національних меншин в контексті європейських цінностей: порівняльний досвід країн Вишеградської групи та Балтії. Розділ колективної наукової монографії / Світовий досвід збереження культурно-історичних цінностей в умовах глобалізації: Колект. монографія. – К.: Ін-т всесвітньої історії НАН України; Вид-во «Фенікс», 2014. – С. 422-439. (1,14 д.а.).

- Піляєв І. С. Актуальні проблеми державної міграційної політики України в євроінтеграційному контексті.      Друковане     Українознавчий альманах. Наукове видання. – Київ: КНУ ім. Тараса Шевченка. – 2014. – Випуск 15. – С. 63-65. (0,46 д.а.).

- Піляєв І. С. Шляхи модернізації взаємовідносин «громадянин – суспільство – держава» у сфері національної політики: порівняльний досвід України, Росії і посткомуністичних країн ЄС / Громадянське суспільство України: сучасний стан та перспективи впровадження європейських стандартів взаємодії з державою: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (12 грудня 2013 р., Національний інститут стратегічних досліджень). – К.: НІСД, 2014. – С. 114-119. (0,32 д.а.).

- Піляєв І. С. Концептуальні засади консолідації українського народу навколо європейських цінностей       //          Міжнародні чинники національної пам’яті: Збірник наук. праць. – К.: Український інститут національної пам’яті; НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 29-46. (1,15 д.а.).

- Піляєв І. С. Взаємовідносини «особа-суспільство-держава» в контексті міжнародних зобов'язань Росії у сфері захисту національних меншин // Дослідження світової політики:  Зб. наук. пр.    К.: Інститут   світової    економіки   і   міжнародних відносин НАН України, 2013. – Випуск 4 (65). – С. 15-25. (0,73 д.а).

- Піляєв І. С. Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2013. – Випуск 116 (частина I). – С. 34-48. (1,3 д.а.).

- Піляєв І. С. Методологічні підходи до аналізу соціально-політичної модернізації на пострадянському просторі  // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Випуск 62. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. – С. 388-395. (0,57 д.а.).

- Піляєв І. С. Специфіка регіону Центрально-Східної Європи в контексті глобальних тенденцій модернізації соціуму // Віче: Журнал Верховної Ради України. – К.: Верховна Рада України, 2013. – № 20. – С. 20-22. (0,4 д.а.).

- Піляєв І. С. Особливості взаємодії демократичної держави і громадянського суспільства у сфері захисту національних меншин: досвід країн Вишеградської групи та Балтії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса. – 2013. – № 4 (66). – С. 34-45. (0,5 д.а.).

- Піляєв І. С. Модернізаційні парадигми Росії // Дослідження світової політики:  Зб. наук. пр.    К.: Інститут   світової    економіки   і   міжнародних відносин НАН України, 2013. – Випуск 3 (64). – С. 118-127. (0,7 д.а.).

- Піляєв І. С. Культурно-історична традиція Русі як чинник консолідації політичної нації та громадянського суспільства України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотвореня: Зб. наук. пр. // За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І.  – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2013. – С. 174-184. (0,68 д.а.).

- Піляєв І. С. Геополітичний проект Російської Федерації: пошук чи ілюзія пошуку? // Дослідження світової політики. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2013. – Вип. 2 (63). –  С. 54-66. (0,9 д.а.).

- Піляєв І. С. Україна-2012: проблема цивілізаційного та геополітичного вибору // Науковий вісник Дипломатичної академії України.– К.: ДАУ при МЗС України, 2012. – Вип. 18. – С. 168-175. (0,66 д.а.). 

- Піляєв І. С. Напрями вдосконалення державної міграційної політики України на сучасному етапі //     Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2012. – № 2. – С. 163-166. (0,5 д.а.).

- Піляєв І.С. Політична трансформація в сучасному світі: погляд з України. Навчальний посібник із грифом Министерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. – 112 с. (6,23 д.а.). 

- Піляєв І. С. Рада Європи в контексті формування загальноєвропейського інтеграційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. – Вип. 85 (Ч. І).  – С. 17-22. (0,5 д.а.).

 - Піляєв І. С. Проблеми формування та реалізації державної політики України у сфері зовнішньої трудової міграції // Гілея. Науковий вісник.  – 2009. – № 29. – С. 315-322. (0,65 д.а.).

-  Пиляев И. С. Глава 2. Цивилизационное пространство «Большой Европы»: теория, история, современность / Макрохристианский мир в эпоху глобализации. Том 2 / Под ред. Ю.Н.Пахомова и Ю.В.Павленко// Цивилизационная структура современного мира. // В 3-х т. – К.: Наукова думка, 2007 (російською мовою). – С. 92-150. (4,8 д.а.)            

- Піляєв І. С. Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції та системні впливи Ради Європи. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня докт. політ. наук. – Київ: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2004. – 39 с. (1,9 д.а.).

- Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2003. – 436 с. (27,0 д.а.).

- Мармазов В. Є., Піляєв І. С. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції. Навчальний посібник із грифом МОН України. – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2000. – 472 с. (Особистий внесок: 17,8 д.а.);

- Мармазов В. Є., Піляєв І. С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. – К.: Вентурі, 1999. –  400 с. (Особистий внесок: 9,5 д.а.).

7. Нагороди:

- Спеціальна відзнака Всеукраїнського конкурсу на кращу юридичну монографію 1999-2000 років, організованого Спілкою юристів України та Інститутом держави і права НАН України ім. В.М. Корецького, за монографію «Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід та проблеми» (Київ: Вентурі, 1999) (2000);

- медаль Благодійного Фонду «Український Орден Морський Хрест» «Українсько-японська дружба та співробітництво» (2011);

- Грамота Предстоятеля Української Православної Церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира «За старанні труди на славу Святої Церкви» (2012);

- Почесна Грамота Міжрегіональної Академії управління персоналом за вагомий внесок у розвиток Академії, багаторічну сумлінну працю (2012);

- Диплом Переможця Міжнародного літературного конкурсу «Сузірʼя духовності» (за підтримки Всесвітнього Форуму Духовної Культури та Національної Спілки Письменників України) в номінації «Науково-популярна література» (2018).     

8. Хоббі:

- поезія, туризм, фітнес.

9. Контакти: e-mail: igor.piliaiev@i.ua 

 

Підписка на новини


Контакти

 

Поштова адреса:
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
(044) 424-33-35
Телефон довіри:
(044) 409-23-28

 

Більше »

Відео архів цікавих подій

box.jpg